Skip to main content
Nooddeuropening
AEG Support

Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:
icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat de watertemperatuur en het wasgoed niet heet zijn. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.
icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.
icon-info.pngZorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie “Water afvoeren in een noodgeval” in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”).

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

  1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
  2. Trek de stekker uit het stopcontact.
  3. Open de filterklep.
  4. Trek de noodontgrendeling omlaag en open tegelijkertijd de deur van het apparaat.

    GUID-1640A8D3-0EA8-47C5-BB7B-45B839554ACC-preview_v1.png
  5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
  6. Sluit het klepje.
  • Was this article helpful?