Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Introductie

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op met de erkende servicedienst.

Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:

  • GUID-6D3B43C1-CC9F-48BE-96FE-274FA429E700-preview_v1.png - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

  • GUID-4AD39371-C756-453C-8418-EECD4DD11F03-preview_v1.png - Het apparaat pompt geen water weg.

  • GUID-EB131778-7134-418B-B5C7-8FAC763637BE-preview_v1.png - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!

  • GUID-E11C8560-652F-45B4-A8B9-8C10714996A0-preview_v1.png - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.

  • GUID-2BFA4072-E3DE-4989-B74C-88B17DF84F1B-preview_v1.png - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel uit en terug aan.
  • GUID-13652498-15F6-4793-AA29-8FA4414E8F33-preview_v1.png - Het beschermingssysteem tegen waterlekkage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.
icon-warning.pngAttentie
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

Mogelijke storingen

Probleem

Mogelijke oplossing

Het programma start niet.

Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.

Zorg ervoor dat de toets Start/Pauze is ingedrukt.

Als de starttijdkeuze is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de uitgestelde start.

Schakel het kinderslot uit.

Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

Controleer of de waterkraan is geopend.

Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.

Controleer of de waterkraan niet verstopt is.

Zorg ervoor dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.

Zorg ervoor dat de positie van de watertoevoerslang correct is.

Het apparaat vult zich niet met water en pompt dit direct weg.

Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen.

Het apparaat pompt geen water weg.

Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.

Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.

Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

Zorg ervoor dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.

Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt.

Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.

De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.

Stel het centrifugeprogramma in.

Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.

Er ligt water op de vloer.

Zorg ervoor dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn.

Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.

Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.

U kunt de deur van het apparaat niet openen.

Zorg ervoor dat het wasprogramma voltooid is.

Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.

Zorg ervoor dat het apparaat stroom krijgt.

Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.

Het apparaat maakt een abnormaal geluid.

Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg "Montage".

Zorg ervoor dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage".

Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.

 De cyclus is korter dan de weergegeven tijd. 

Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk "Verbruikswaarden".

De cyclus is langer dan de weergegeven tijd. 

Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.

Het wasresultaat is niet bevredigend.

Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.

Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken speciale producten voordat u het wasgoed wast.

Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.

Verminder de hoeveelheid wasgoed.

U kunt geen optie instellen.

Zorg dat u alleen op de gewenste knop(pen) drukt.

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

  • Was this article helpful?