Skip to main content
Dagelijks gebruik
AEG Support

Dagelijks gebruik

Het apparaat inschakelen

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Draai de waterkraan open.
 3. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
Er klinkt een korte toon.

Wasgoed in de machine doen

 1. Open de deur van het apparaat
 2. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel.
 3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
  Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
 4. Doe de deur stevig dicht.
GUID-8FB61B0E-5E05-46AC-A75C-50BB24214669-preview_v1.png
icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

GUID-CCB45B38-7F86-4C57-AE37-199EFC1DB49E-preview_v1.png

GUID-E3A26D5B-6D99-4864-88C4-A1942A5ACA2C-preview_v1.png

Vakje voor voorwasmiddel en weekprogramma.

GUID-835CB200-AD6C-4CCF-B503-3399B18E7FE7-preview_v1.png

Wasmiddelvakje voor wasfase.

GUID-0C23AA3C-0983-4C5D-82B6-33E9958B091A-preview_v1.png

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

GUID-9341D306-3A1C-417E-A87C-B84816F32DFD-preview_v1.png

Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.

GUID-9FDB4108-180F-4F4B-8C9D-1AB362855C5A-preview_v1.png

Vakje voor vlekverwijderaar.

GUID-D4262AE1-572F-483E-91CE-DD36046D1F80-preview_v1.png

Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

icon-info.pngVolg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.

De stand van de klep controleren

 1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze stopt.
 2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.GUID-4E2B08B2-46B9-49C7-B273-8710E0FF8C71-preview_v1.png
 3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.GUID-22ED29C9-B632-4926-9627-1279B991A03C-preview_v1.png
 4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.GUID-3D7AE270-BEAD-46F2-8D2B-8E477E1EBA4B-preview_v1.png
  icon-info.pngMet de klep in de stand OMLAAG:
  • Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.

  • Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.

  • Stel de voorwasfase niet in.

  • Stel de startuitstelfunctie niet in.

 5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
 6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

Een programma instellen

 1. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen:
  • Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
  • Het indicatielampje Start/Pauze - Départ/Pause knippert.
  • Op het display verschijnt: de standaard temperatuur, de centrifugesnelheid, de indicatielampjes van de programmafasen en de programmaduur.
 2. Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclusduur of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.
icon-info.png Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding Err.

Een programma starten zonder een uitgestelde start

Druk op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.

Op het display gaat de aanduiding van de werkende fase knipperen.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het symbool GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png.

icon-info.png De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.

Gedrag van het apparaat

icon-info.pngNa ongeveer 15 minuten na de start van het programma:
 • Het apparaat past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd.
 • Op de display verschijnt de nieuwe tijdwaarde.

Een programma starten met een uitgestelde start

 1. Druk herhaaldelijk op toets Startuitstel - Départ Différé tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt.
  Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
 2. Als u op de toets Start/Pauze - Départ/Pause drukt:

  Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.

  Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

icon-info.png Voordat u op toets Start/Pauze - Départ/Pause drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

De uitgestelde start annuleren

De uitgestelde start annuleren:

 1. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat op pauze te zetten.
  Het bijbehorende indicatielampje knippert.
 2. Druk herhaaldelijk op Startuitstel - Départ Différé tot het display GUID-FE3B6114-7A53-4219-A555-517148EE10E3-preview_v1.png staat.
 3. Druk weer op Start/Pauze - Départ/Pause om het programma direct te starten.

Onderbreken van een programma en een optie wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

 1. Druk op toets Start/Pauze - Départ/Pause.
  Het bijbehorende indicatielampje knippert.
 2. Wijzig de ingestelde optie.
 3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause.
  Het wasprogramma gaat verder.

Een actief programma annuleren

 1. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
 2. Druk opnieuw op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
  U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.
  icon-info.pngHet apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

De deur openen

icon-info.png Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.
Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.
 1. Druk op toets Start/Pauze - Départ/Pause.
  Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
 2. Open de deur van het apparaat.
 3. Sluit de deur en druk op toets Start/Pauze - Départ/Pause.
  Het programma of startuitstel gaat verder.

Einde programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

Op het display gaat GUID-FE3B6114-7A53-4219-A555-517148EE10E3-preview_v1.png aan en het indicatielampje deur vergrendeld GUID-02FE5456-0D61-4250-9B06-395096BFA988-preview_v1.png gaat uit.

Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit.

 1. Druk op toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
  Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.
  icon-info.png Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.
 2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
 3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
 4. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen

Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

Het indicatielampje van de deur GUID-02FE5456-0D61-4250-9B06-395096BFA988-preview_v1.png brandt. De deur blijft vergrendeld.

U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

 1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
 2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause.

  Het apparaat voert het water af en centrifugeert.

 3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool GUID-02FE5456-0D61-4250-9B06-395096BFA988-preview_v1.png uit en kunt u de deur openen.
 4. Druk een paar seconden op Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
  icon-info.png Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

AUTO Stand-by-optie

De AUTO Stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

 • Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze - Départ/Pause drukt niet gebruikt.

  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

 • 5 minuten na afloop van het wasprogramma

  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.

  Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

icon-info.pngAls u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de AUTO Stand-by functie gedeactiveerd om u eraan te herinneren het water weg te pompen.
 • Was this article helpful?