Skip to main content
Opties
AEG Support

Opties

Programmaknop

Draai deze knop om een programma in te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.

Start/Pauze - Départ/Pause

Druk op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma te starten of te onderbreken.

Startuitstel - Départ Différé

Met deze optie kunt u de start van een programma uitstellen van 30 minuten tot 20 uur.

Op de display verschijnt de bijbehorende indicatie en uitsteltijd.

Tijd Besparen - Gain de Temps

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

 • Eenmaal drukken om 'Verkorte duur' in te stellen voor voorwerpen met dagelijks vuil.

 • Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is.

icon-info.png Sommige programma's accepteren alleen één van de twee opties.

Extra Spoelen - Rinçage+

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Vlekken - Taches

Stel deze optie in om de vlekkenfase toe te voegen aan een programma.

Gebruik deze optie voor wasgoed met vlekken die moeilijk te verwijderen zijn.

Als u deze optie instelt, doet u vlekkenverwijderaar in het vakje GUID-E3A26D5B-6D99-4864-88C4-A1942A5ACA2C-preview_v1.png.

icon-info.png Deze optie verlengt de duur van het programma. Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

T./min

Met deze optie kunt u de standaardcentrifugeersnelheid verlagen.

Het indicatielampje van de ingestelde snelheid wordt op het display weergegeven.

Extra centrifugeeropties:

Niet centrifugeren

 • Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen te verwijderen.

 • Instellen voor fijne was.

 • De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

 • Op het display verschijnt het indicatielampjeGUID-4D6D7F6B-F7F0-48AD-86F6-E6DA35E01BC7-preview_v1.png.

Spoelstop

 • Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.

 • Het wasprogramma stopt met water in de trommel. De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

 • De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

 • Op het display verschijnt het indicatielampjeGUID-046E8CD6-00B5-45B5-A1D3-A3AEC914C109-preview_v1.png.

icon-info.png Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

Temp.°C

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

Indicatielampje GUID-FAD99075-74D6-47E6-8610-C03103871ED0-preview_v1.png = koud water.

Het display toont de ingestelde temperatuur.

 • Was this article helpful?