Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

 • Verwijder de verpakking en de transportbouten.

 • Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.

 • Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.

 • Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

 • Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

 • Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Alleen voor het VK en Ierland: Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te vervangen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS 1362) zekering.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Aansluiting aan de waterleiding

 • Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.

 • Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.

 • Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.
 • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

 • Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

 • Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.

 • Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

 • Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Was this article helpful?