Skip to main content
Zijn drempels/treden een probleem voor de robot?
AEG Support

Zijn drempels/treden een probleem voor de robot?

 

Nee, de robot kan hoogteverschillen op de vloer detecteren, bijvoorbeeld trappen en drempels. De robot kan berekeningen maken en beslissen of het veilig is verder te gaan. Opmerking: in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er hoogteverschillen op de vloer zijn of wanneer de deurdrempel niet horizontaal is, kan de robot problemen ondervinden om terug te keren naar het oplaadstation. (Hij kan vast komen te zitten op de drempel, als de drempel niet horizontaal is)