Skip to main content
Is het mogelijk dat de robot ergens klem raakt (onder een bed, tussen stoelen)?
AEG Support

Is het mogelijk dat de robot ergens klem raakt (onder een bed, tussen stoelen)?

 

Nee, als de plek niet hoog genoeg is, zal de robot er niet gaan reinigen. Als de robot toch komt vast te zitten, zal hij de normale reiniging stoppen en zichzelf proberen vrijmaken. Als hij daarin slaagt, zal hij de reiniging hervatten. Als hij er niet in slaagt, zal hij stoppen en zal er een foutcode worden weergegeven op het scherm. Zet de robot dan in de startpositie en start de reiniging opnieuw. Volg a.u.b. de instructie (Instructieboekje,De te reinigen ruimte voorbereiden). Als de robot opnieuw op dezelfde plek komt vast te zitten, probeer de ruimte te blokkeren om te vermijden dat de robot er opnieuw heen gaat en neem a.u.b. contact op met het consumentenservicecenter van Electrolux. De contactgegevens zijn te vinden op de website, in het servicehoofdstuk of op uw mobiele app.