Skip to main content
Dagelijks gebruik
AEG Support

Dagelijks gebruik

 1. Draai de waterkraan open.
 2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

  Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

  • Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.

  • Vul het glansmiddeldoseerbakje als het indicatielampje van het glansmiddel brandt.

 3. Ruim de korven in.
 4. Voeg vaatwasmiddel toe.
 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

Vaatwasmiddel gebruiken

GUID-7A5B89D7-6506-45B9-8908-3FE92EDBF1C7-preview_v1.png
icon-warning.pngLet op!
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers
 1. Druk op de ontgrendelknop (A) om de deksel te openen (C).
 2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het doseerbakje (B).
 3. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de deksel op zijn plaats dichtklikt.

Een programma instellen en starten

De Auto Off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.

De functie gaat werken:
 • 5 minuten na voltooiing van het programma.

 • Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

Een programma starten

 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat en de deur gesloten is.
 2. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt instellen verschijnt.

  Het display geeft de programmaduur weer.

 3. Stel de bruikbare opties in.
 4. Druk op Start om het programma te starten.
  • Het indicatielampje van de lopende fase gaat aan.

  • De programmaduur neemt af in stappen van 1 minuut.

Een programma starten met een uitgestelde start

 1. Stel een programma in.
 2. Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
 3. Druk op Start om het aftellen te starten.
  • Het controlelampje uitgestelde start gaat aan om de start van het aftellen te bevestigen.

  • Het aftellen vindt plaats in stappen van 1 uur. Alleen het laatste uur telt af in stappen van 1 minuut.

Als het aftellen klaar is, start het programma en gaat het indicatielampje van de lopende fase branden. Het lampje uitgestelde start gaat uit.

De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Dit kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd Delay en Option ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Het programma annuleren

Houd tegelijkertijd Delay en Option ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

Einde van het programma

Als het programma voltooid is, is het indicatielampje einde aan en toont het display 0:00.

Alle knoppen zijn inactief behalve de aan/uit knop.

 1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.

  Als u de deur opent voor de activering van Auto Off, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

 2. Draai de waterkraan dicht.