Skip to main content
Instellingen
AEG Support

Instellingen

Programmakeuzemodus en gebruikersmodus

Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld en de gebruikersmodus worden ingevoerd.

In de gebruikersmodus kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd:
 • Het niveau van de waterverzachter afgestemd op de waterhardheid.

 • De activering of deactivering van de glansmiddeldosering.

 • Het niveau van het glansmiddel volgens de benodigde dosering.

Deze instellingen worden opgeslagen tot u ze weer wijzigt.

De programmakeuzemodus instellen

Het apparaat staat in de programmakeuzemodus als de programma-indicator GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png aan is en op het display de programmaduur staat.

Als u het apparaat activeert, staat het meestal in de programmakeuzemodus. Maar als dit niet gebeurt, kunt u de programmakeuzemodus op de volgende manier instellen:

Houd tegelijkertijd Delay en Option ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

De waterontharder

De waterontharder verwijdert mineralen uit van de watertoevoer die een nadelige invloed hebben op de wasresultaten en het apparaat.

Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water. De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.

De waterontharder moet worden afgesteld op de hardheid van het water in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen voor goede wasresultaten.

Waterhardheid

Duitse graden (°dH)

Franse graden (°fH)

mmol/l

Clarke-graden

Wateronthardingsniveau

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

< 5

1 2)

1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.

Indien u gebruik maakt van multitabletten die zout bevatten en de waterhardheid lager is dan 21dH, kunt u het laagste wateronthardingsniveau instellen. Het deactiveert de aanduiding voor het bijvullen van zout.

Indien u gebruik maakt van standaard vaatwasmiddel of multitabletten zonder zout, stel dan het waterhardheidniveau juist in om de aanduiding voor het bijvullen van zout actief te laten.

Het waterontharderniveau instellen

Het apparaat moet in de programmakeuzemodus staan.

 1. Om de gebruikersmodus in te voeren, drukt u tegelijkertijd Delay en Option totdat de lampjes GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png, GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png en GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png gaan knipperen en het display leeg is.
 2. Druk op Program.
  • De indicatielampjes GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png en GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png gaan uit.

  • Het indicatielampje GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png blijft knipperen.

  • Het display toont de huidige instelling: bijv. GUID-3611E38E-1C8D-468F-BB5C-32B3DCDF9E7C-preview_v1.png = niveau 5.

 3. Druk herhaaldelijk op Program om de instelling te wijzigen.
 4. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.

Het glansmiddeldoseerbakje

Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.

Het glansmiddel wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.

U kunt de vrij te geven hoeveelheid glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 6 (hoogste hoeveelheid). Niveau 0 schakelt het glansmiddeldoseerbakje uit en er wordt geen glansmiddel afgegeven.

Fabrieksinstelling: stand 4.

Het instellen van het glansmiddelniveau

Het apparaat moet in de programmakeuzemodus staan.

 1. Om de gebruikersmodus in te voeren, drukt u tegelijkertijd Delay en Option totdat de lampjes GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png, GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png en GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png gaan knipperen en het display leeg is.
 2. Druk op Delay.
  • De indicatielampjes GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png en GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png gaan uit.

  • Het indicatielampje GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png blijft knipperen.

  • Het display toont de huidige instelling: bijv. GUID-9B23A9A7-5E20-4CC0-A7EA-AE6BA694AF35-preview_v1.png = niveau 4.

   • De glansmiddelniveaus lopen van 0A tot 6A.

   • Niveau 0 = er wordt geen glansmiddel gebruikt.

 3. Druk herhaaldelijk op Delay om de instelling te wijzigen.
 4. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.

De aanduiding van leeg glansmiddelreservoir

Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansmiddel moet bijvullen. Als u multitabletten gebruikt die glansmiddel bevatten en u tevreden bent met het droogresultaat, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel uitschakelen. We raden u echter aan voor de beste droogresultaten altijd glansmiddel te gebruiken.

Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel bevat.

Het uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje

Het apparaat moet in de programmakeuzemodus staan.

 1. Om de gebruikersmodus in te voeren, drukt u tegelijkertijd Delay en Option totdat de lampjes GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png, GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png en GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png gaan knipperen en het display leeg is.
 2. Druk op Start.
  • De indicatielampjes GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png en GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png gaan uit.

  • Het indicatielampje GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png blijft knipperen.

  • Het display toont de huidige instelling: GUID-99487AD5-DBB7-4D72-B5D1-AF536FA72471-preview_v1.png = het glansmiddeldoseerbakje is ingeschakeld (fabrieksinstelling).

 3. Druk op Start om de instelling te wijzigen.

  GUID-FE3B6264-F141-45F1-9B9D-9915339E5A40-preview_v1.png = het glansmiddeldoseerbakje is uitgeschakeld.

 4. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.
 • Was this article helpful?