Skip to main content
Programma’s
AEG Support

Programma’s

Programma

Mate van vervuiling

Type belading

Programmafasen

Opties

GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png 1)

 • Normaal bevuild

 • Serviesgoed en bestek

 • Voorspoelen

 • Wassen 50 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • TimeSaver

 • XtraDry

GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png 2)

 • Alle

 • Serviesgoed, bestek en pannen

 • Voorspoelen

 • Wassen van 45 °C tot 70 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • XtraDry

GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png 3)

 • Gecombineerd vuil

 • Serviesgoed, bestek en pannen

 • Voorspoelen

 • Wassen 50 °C en 65 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • TimeSaver

 • XtraDry

GUID-0EE73552-BF17-42FF-AD2C-64F148CEA28C-preview_v1.png 4)

 • Sterk bevuild

 • Serviesgoed, bestek en pannen

 • Voorspoelen

 • Wassen 70 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • ProBoost

 • TimeSaver

 • XtraDry

GUID-D5BDC6F2-AA34-4892-9FAF-FE643BE47460-preview_v1.png

 • Normaal of licht bevuild

 • Teer serviesgoed en glaswerk

 • Wassen 45 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • XtraDry

GUID-A5A74D1F-308B-4A96-BB1F-F9FEA13350B6-preview_v1.png

 • Licht bevuild

 • Serviesgoed en bestek

 • Wassen 55 °C

 • Spoelingen

 • XtraDry

GUID-2F4A65F5-3A4E-4429-A322-4980532DD84C-preview_v1.png 5)

 • Pas bevuild

 • Serviesgoed en bestek

 • Wassen 60 °C

 • Spoelingen

 • XtraDry

GUID-DE7B10EF-2F91-4951-AA2C-D1449BC05377-preview_v1.png 6)

 • Normaal bevuild

 • Serviesgoed en bestek

 • Voorspoelen

 • Wassen 50 °C

 • Spoelingen

 • Drogen

 • XtraDry

1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde vervuiling afwassen. Erg zwaar vervuild serviesgoed in de onderste korf en normaal bevuild serviesgoed in de bovenste korf. De waterdruk en de watertemperatuur in de onderste korf zijn hoger dan in de bovenste korf.
4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
5) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
6) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.

Verbruikswaarden

Programma 1)

Water

(l)

Energie

(kWh)

Bereidingsduur

(min)

GUID-5C4E4815-FEC3-4BED-A5FE-640CE656B419-preview_v1.png

11

0.961

225

GUID-5EBEF25C-3CB9-4C02-A7BE-27475B2A5F1F-preview_v1.png

7 - 14

0.6 - 1.4

40 - 150

GUID-940DBB58-F9E6-46D9-9B43-68D8E130669C-preview_v1.png

14 - 16

1.2 - 1.5

139 - 149

GUID-0EE73552-BF17-42FF-AD2C-64F148CEA28C-preview_v1.png

12.5 - 14.5

1.4 - 1.6

154 - 164

GUID-D5BDC6F2-AA34-4892-9FAF-FE643BE47460-preview_v1.png

12 - 14

0.7 - 0.9

75 - 85

GUID-A5A74D1F-308B-4A96-BB1F-F9FEA13350B6-preview_v1.png

9.5 - 10.5

1.10 - 1.30

55 - 65

GUID-2F4A65F5-3A4E-4429-A322-4980532DD84C-preview_v1.png

10

0.9

30

GUID-DE7B10EF-2F91-4951-AA2C-D1449BC05377-preview_v1.png

9 - 10

1.0 - 1.2

219 - 229

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.

Aanwijzingen voor testinstituten

Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:

info.test@dishwasher-production.com

Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.

 • Was this article helpful?