Skip to main content
Veiligheidsinformatie
AEG Support

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 • Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

 • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Algemene veiligheid

 • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

  • boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

  • door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)

 • Houd rekening met het maximale aantal 15 plaatsen.

 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.

 • Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.

 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.

 • Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

 • Was this article helpful?