Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

 • Alleen voor VK en Ierland. Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als de zekering van de stekker verwisseld moet worden, gebruik dan zekering: 13 amp ASTA (BS 1362).

Aansluiting aan de waterleiding

 • Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.

 • Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.

 • Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

 • De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant.
  GUID-86D5BB9D-BE80-4806-BFED-28BE5D6D20CA-preview_v1.png
  icon-warning.pngAttentie
  Gevaarlijke spanning.
 • Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.

Gebruik

 • Ga niet op de open deur zitten of staan.
 • Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
 • Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
 • Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
 • Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd.
 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Was this article helpful?