Skip to main content
Dagelijks gebruik
AEG Support

Dagelijks gebruik

 1. Draai de waterkraan open.
 2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

  Zorg dat het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

  • Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.

  • Vul het glansmiddeldoseerbakje als het indicatielampje van het glansmiddel brandt.

 3. Ruim de korven in.
 4. Voeg vaatwasmiddel toe.
 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

Vaatwasmiddel gebruiken

GUID-7A5B89D7-6506-45B9-8908-3FE92EDBF1C7-preview_v1.png
icon-warning.pngLet op!
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers
 1. Druk op de ontgrendelknop (A) om de deksel te openen (C).
 2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het doseerbakje (B).
 3. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de deksel op zijn plaats dichtklikt.

Een programma instellen en starten

De Auto Off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.

De functie gaat werken:
 • 5 minuten na voltooiing van het programma.

 • Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

Een programma starten

 1. Laat de deur op een kier staan.
 2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat.
 3. Druk op GUID-C16A7C9B-435A-4D31-BD07-EA5647231C3B-preview_v1.png tot het display het nummer van het programma weergeeft dat u wilt starten. Het nummer en de duur van het programma worden op het display 3 seconden weergegeven.
 4. Stel de bruikbare opties in.
 5. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Een programma starten met een uitgestelde start

 1. Stel een programma in.
 2. Blijf op GUID-4B7C3F6F-A9A0-4493-9E1C-8DE8072B20B1-preview_v1.png drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).

  Het controlelampje startuitstel gaat branden.

 3. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen te starten.

  Als het aftellen loopt, kan de uitsteltijd worden vergroot maar het programma en de opties kunnen niet worden gewijzigd.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Het kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

icon-info.png Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma.

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Het programma annuleren

Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid en u opent de deur, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Draai de waterkraan dicht.
 • Was this article helpful?