Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Kijk voordat u contact opneemt met de klantenservice of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de informatie in de tabel.

icon-warning.pngAttentie
Niet juist uitgevoerde reparaties kunnen de veiligheid van de gebruiker ernstig in gevaar brengen. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Bij sommige problemen wordt er op de display een alarmcode weergegeven.

Het merendeel van de problemen die ontstaan kunnen worden opgelost zonder contact op te nemen met een erkend servicecentrum.

Probleem en alarmcode

Mogelijke oorzaak en oplossing

U kunt het apparaat niet activeren.

 • Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

 • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.

Het programma begint niet.

 • Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

 • Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen.

 • Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.

Het apparaat neemt geen water.

Op het display verschijnt GUID-A6BD6D3F-767D-4629-9FEA-7A8BFE3D671F-preview_v1.png.

 • Controleer of de waterkraan is geopend.

 • Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.

 • Controleer of de waterkraan niet verstopt is.

 • Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.

 • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.

Het apparaat pompt geen water weg.

Op het display verschijnt GUID-A6A85C27-D1F7-44C6-A2B5-1F19E24510B5-preview_v1.png.

 • Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.

 • Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.

 • Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.

 • Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.

De anti-overstromingsbeveiliging is aan.

Op het display verschijnt GUID-6F639DBB-B388-440B-9C13-040A881B6190-preview_v1.png.

 • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice.

Het apparaat stopt en start meerdere keren tijdens de werking.

 • Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.

Het programma duurt te lang.

 • Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het aftellen is voltooid.

De resterende duur in het display wordt verlengd en schakelt bijna naar het eind van de programmaduur.

 • Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.

Weinig lekkage uit de deur van het apparaat.

 • Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).

 • De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).

De deur van het apparaat sluit moeilijk.

 • Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).

 • Delen van het serviesgoed steken uit de korven.

Ratelende / kloppende geluiden vanuit het apparaat.

 • Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.

 • Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

Het apparaat maakt kortsluiting.

 • De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werkende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten uit.

 • Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met een servicecentrum.

icon-info.png Raadpleeg "Voor het eerste gebruik", "Dagelijks gebruik", of "Aanwijzingen en tips" voor andere mogelijke oorzaken.

Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice.

Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid

Probleem

Mogelijke oorzaak en oplossing

Slechte wasresultaten.

 • Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en tips" en de folder voor het laden van de korf.

 • Gebruik intensievere wasprogramma´s.
 • Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".

Slechte droogresultaten.

 • Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan.

 • Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op een hogere stand.

 • Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden afgedroogd.

 • Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.

 • We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combinatie met wastabletten.

Witte strepen of een blauwe waas op glazen en serviesgoed.

 • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.

 • Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.

Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.

 • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.

 • De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.

Het serviesgoed is nat.

 • Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.

 • Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur.

 • Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.

 • De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.

 • De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn. Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de multitabletten.

 • Houd de deur van de vaatwasser een tijdje op een kier voordat u de vaat eruit haalt.

De binnenkant van het apparaat is nat.

 • Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden condenseert.

Opvallend veel schuim tijdens het wassen.

 • Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.

 • Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met een servicecentrum.

Roestresten op bestek.

 • Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.

 • Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.

Er bevinden zich aan het einde van het programma resten van vaatwasmiddel in het vaatwasmiddeldoseerbakje.

 • De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldoseerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door het water.

 • Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.

 • Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen belemmeren.

Geuren in het apparaat.

 • Raadpleeg "Reiniging binnenkant".

Kalkresten op het serviesgoed, op de kuip en aan de binnenkant van de deur.

 • Zie 'De waterontharder instellen'.

Dof, ontkleurd of afgeschilverd serviesgoed.

 • Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.

 • Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.

 • Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.

icon-info.png Raadpleeg "Voor het eerste gebruik", "Dagelijks gebruik" of "Aanwijzingen en tips" voor mogelijke andere oorzaken.
 • Was this article helpful?