Skip to main content
Dagelijks gebruik
AEG Support

Dagelijks gebruik

 1. Draai de waterkraan open.
 2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

  Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat.

  • Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.

  • Vul het glansmiddeldoseerbakje als het indicatielampje van het glansmiddel brandt.

 3. Ruim de korven in.
 4. Voeg vaatwasmiddel toe.
 5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.

Vaatwasmiddel gebruiken


GUID-9BE6B7D0-4C37-4371-9824-4FE68B331D80-preview_v1.png


GUID-965F3119-DA02-49B7-99E4-9758009925BD-preview_v1.png

 1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de deksel te openen (C).
 2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het doseerbakje (A).
 3. Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D).
 4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.

Een programma instellen en starten

De Auto Off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.

De functie gaat werken:
 • 5 minuten na voltooiing van het programma.

 • Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

Een programma starten

 1. Laat de deur op een kier staan.
 2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus Programma staat.
 3. Druk op GUID-C16A7C9B-435A-4D31-BD07-EA5647231C3B-preview_v1.png of GUID-0A4A99DC-F174-4F6D-A3C5-D8649F7D57F5-preview_v1.png om een programma te selecteren.
  • Het indicatielampje van het geselecteerde programma knippert.

  • Het display geeft de programmaduur weer.

 4. Stel de bruikbare opties in.
 5. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.
  • Het programma-indicatielampje stopt met knipperen en gaat branden.

  • De programmaduur neemt af in stappen van 1 minuut.

Als u voor de start van het programma op de aan/uit knop drukt, dan staat het apparaat in de programmakeuzemodus als u het weer activeert.

Een programma starten met een uitgestelde start

 1. Stel een programma in.
 2. Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).

  Het indicatielampje van het geselecteerde programma blijft knipperen.

 3. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen te starten.

  Het programma-indicatielampje stopt met knipperen en gaat branden.

 • Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

 • Terwijl het aftellen loopt, zijn alleen de knoppen Reset en Delay actief. Het is niet mogelijk het programma of de opties te wijzigen.

De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Het kan het energieverbruik en de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

icon-info.png Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende programma.

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd Reset ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Het programma annuleren

Houd tegelijkertijd Reset ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.

Einde van het programma

Als het programma is voltooid, wordt op het display 0:00 weergegeven.

Alle knoppen zijn inactief behalve de aan/uit knop.

 1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.

  Als u de deur opent voor de activering van Auto Off, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

 2. Draai de waterkraan dicht.
 • Was this article helpful?