Skip to main content
Montage
AEG Support

Montage

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Locatie

icon-info.png Raadpleeg de montage-instructies voor de installatie.

Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het apparaat van hittebronnen vandaan, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat kan circuleren.

Plaatsing

Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op een droge, goed geventileerde plek binnenshuis waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die op het typeplaatje van het apparaat wordt weergegeven:

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C to + 32°C

N

+16°C to + 32°C

ST

+16°C to + 38°C

T

+16°C to + 43°C

icon-info.png Voor sommige typen of modellen kunnen zich enige functionele problemen voordoen als ze worden gebruikt buiten dit bereik. De juiste werking kan alleen worden gegarandeerd binnen het aangegeven temperatuurbereik. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst.

Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

GUID-EC5C9326-9C4D-4A86-8AAD-49E0630E3A4C-preview_v1.png

Aansluiting op het elektriciteitsnet

  • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

  • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

  • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

  • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

  • Was this article helpful?