Skip to main content
Bediening
AEG Support

Bediening

Inschakelen

  1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
  2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een gemiddelde stand.

Uitschakelen

Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
  • zet de temperatuurknop op een lagere stand om de minimale koelte te verkrijgen.

  • zet de temperatuurknop op een hogere stand om de maximale koelte te verkrijgen.

icon-info.png Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
  • de kamertemperatuur

  • hoe vaak de deur wordt geopend

  • de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard

  • de plaats van het apparaat.

icon-warning.pngLet op!
Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
  • Was this article helpful?