Skip to main content
Veiligheidsinformatie
AEG Support

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

 • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Algemene veiligheid

 • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  • Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

  • Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

 • Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

 • Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

 • Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

 • Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Was this article helpful?