Skip to main content
Montage
AEG Support

Montage

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

Aansluiting op het elektriciteitsnet

  • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

  • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

  • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

  • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Installatie van het apparaat en het omdraaien van de deur

icon-info.png Raadpleeg afzonderlijke instructies voor installatie (ventilatievereisten, waterpas zetten) en omdraaien van de deur.
  • Was this article helpful?