Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat maakt lawaai.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog.

Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is goed ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het bewaart.

De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.

Raadpleeg 'FROSTMATIC functie'.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur.

Dit is normaal, er is geen storing.

De compressor start na enige tijd.

Er ligt water op de vloer.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

De functie FROSTMATIC of COOLMATIC is ingeschakeld.

Schakel FROSTMATIC of COOLMATIC handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie 'FROSTMATIC of COOLMATIC functie'.

DEMO verschijnt op het display.

Het apparaat staat in de demonstratiemodus.

Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.

Raadpleeg 'FROSTMATIC functie'.

icon-info.png Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.
  • Was this article helpful?