Skip to main content
Bediening
AEG Support

Bediening

Bedieningspaneel

GUID-1B9A294A-B5E9-46CA-9E37-D9803EE3769E-preview_v1.png
 1. Weergave

 2. Toets om de temperatuur hoger te zetten

 3. Toets om de temperatuur lager te zetten

 4. OK

 5. Mode

 6. ON/OFF

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ook weer ongedaan maken.

Weergave

GUID-E9140EF0-E393-4AE7-91BF-AA5C92633247-preview_v1.png
 1. Timer-functie

 2. FROSTMATIC-functie

 3. Temperatuurweergave

 4. Alarmlampje

 5. ChildLock-functie

 6. MinuteMinder-functie

Inschakelen

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als het display uit is.

  Het alarm kan na een paar seconden afgaan.

  Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Raadpleeg als "dEMo" op het display verschijnt het hoofdstuk "Problemen oplossen".

Uitschakelen

 1. Houd ON/OFF een paar seconden ingedrukt.

  Het display wordt uitgeschakeld.

 2. Trek de stekker uit het stopcontact.

Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurknop te drukken.

Standaardtemperatuur:

 • -18°C voor de vriezer


Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

icon-info.pngDe ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Alarm bij hoge temperatuur

Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:

 • knipperende indicatielampjes van het alarm en de temperatuur in de vriezer;

 • het geluid van de zoemer.

Druk op een willekeurige toets om het alarm te resetten.

De zoemer gaat uit.

Het temperatuurlampje van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.

Het alarmindicatielampje blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.

FROSTMATIC-functie

De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.

 1. Druk op de toets Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het FROSTMATIC-lampje knippert.

 2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

  Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.

icon-info.png De FROSTMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 52 uur uitgeschakeld. Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram FROSTMATIC is uitgeschakeld.

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

 • een knipperend alarmindicatielampje:

 • een zoemer.

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer kan worden uitgeschakeld door op een knop te drukken.

MinuteMinder -functie

De MinuteMinder-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen.

Deze functie is ook handig als u eraan moet worden herinnerd dat u flessen in de vriezer hebt gelegd om snel af te koelen.

 1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het MinuteMinder-lampje knippert.

  De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

 2. Druk op de knop Temperatuur lager of de knop Temperatuur hoger om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
 3. Druk op OK om te bevestigen.

  Het MinuteMinder-lampje wordt getoond.

  De timer begint te knipperen (min).

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

Op het einde van de aftelling knippert het MinuteMinder-lampje en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

Om de functie tijdens het aftellen op elk gewenst moment uit te schakelen, herhaalt u de functiestappen tot het indicatielampje uit gaat.

ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
 1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het ChildLock-lampje knippert.

 2. Druk op OK om te bevestigen.

  Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram ChildLock uit gaat.
 • Was this article helpful?