Skip to main content
Montage
AEG Support

Montage

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opstelling

icon-warning.pngLet op!
Wanneer u een oud apparaat met een slot of een vergrendeling op het deksel afvoert, moet u ervoor zorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

icon-info.png Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst
icon-info.png De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn

Aansluiting op het elektriciteitsnet

  • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

  • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

  • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

  • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

  1. Plaats de vriezer in horizontale positie op een stevig oppervlak De kist moet op alle vier de voetjes staan
  2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is
  3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is
  • Was this article helpful?