Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Zet het apparaat aan.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Sluit aan op een ander stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Het apparaat maakt lawaai.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur in het apparaat is nog steeds te hoog.

Zie "Alarm hoge temperatuur" en neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice als het probleem blijft bestaan.

Stroomindicatielampje knippert.

Er is een fout opgetreden in de temperatuurmeting of het apparaat werkt niet goed.

Neem contact op met de service-afdeling.

De deksel sluit niet volledig.

De deksel wordt geblokkeerd door voedselverpakkingen.

Rangschik de verpakkingen op de juiste wijze, zie de sticker in het apparaat.

Er is te veel rijp.

Verwijder de overmatige rijp.

De deksel gaat moeilijk open.

De pakkingen van de deksel zijn vies of plakkerig.

Maak de pakkingen van de deksel schoon.

De klep is geblokkeerd.

Controleer de klep.

Het lampje werkt niet.

Het lampje is stuk.

Zie 'Het lampje vervangen'.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is goed ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Er zijn grote hoeveelheden voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.

De deksel is niet goed gesloten.

Controleer of de deksel goed sluit en dat de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn.

De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC functie".

Er is te veel rijp en ijs.

De deksel is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.

Raadpleeg 'Openen en sluiten van deksel'.

De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste plaats.

Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.

De temperatuur is goed ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur.

Dit is normaal, er is geen storing.

De compressor start na enige tijd.

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC functie".

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

De deksel is niet goed gesloten.

Raadpleeg 'Openen en sluiten van deksel'.

De temperatuur van het product is te hoog.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Bewaar minder producten tegelijk.

De dikte van de rijp is meer dan 4-5 mm.

Ontdooi het apparaat.

De deksel is te vaak geopend.

Open de deksel alleen als het nodig is.

De functie FROSTMATIC is ingeschakeld.

Raadpleeg " FROSTMATIC functie".

In te vriezen producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Klantenservice

Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende klantenservice.

Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typeplaatje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat.

Het lampje vervangen

icon-warning.pngAttentie
Verwijder de afdekking van het lampje op het moment van vervangen niet Laat de vriezer niet werken als de afdekking van het lampje beschadigd is of ontbreekt.
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).
  3. Steek de stekker in het stopcontact.
  4. Open het deksel Controleer of het lampje gaat branden.

    GUID-2B340B83-3A2B-43E9-997A-D5FE85457DE1-preview_v1.png
  • Was this article helpful?