Skip to main content
Bediening
AEG Support

Bediening

Bedieningspaneel


GUID-1C5ABBB5-9C82-4C22-B44E-74FBA3808157-preview_v1.png
 1. Temperatuurknop

 2. ON/OFF-toets

 3. Weergave

 4. OK-toets

 5. Mode-toets

Weergave


GUID-3840923F-C6A7-4808-BEAD-51A51826C6C6-preview_v1.png

GUID-AB78657C-EECD-448A-8321-0133FBB5CEC3-preview_v1.png Alarmlampje

GUID-536FD635-6667-4F81-A204-080807FE808D-preview_v1.png ON/OFF-indicatielampje

icon-info.png Als de functie FROSTMATIC aan is, knippert dit indicatielampje.

GUID-54892F97-BA05-468D-8170-82CBFCFA09AD-preview_v1.png Lampje negatieve temperatuur

GUID-F7004E75-5BB0-4A2E-9DB5-6E700D245736-preview_v1.png Temperatuurweergave

GUID-7D8851D0-E583-4718-AA57-0EC57CF7BD66-preview_v1.png Timerfunctie

GUID-8C38E6E0-33FB-4935-85E2-2219CC2974E2-preview_v1.png ChildLock-functie

GUID-D7792CEE-84D6-4D28-B2C4-C9AA709A59E9-preview_v1.png FROSTMATIC-functie

GUID-CDA4C5F6-3967-4A16-BF9F-292FCB38A6A6-preview_v1.png DrinksChill-functie

GUID-87C96F1E-A30C-41E7-A5E0-425379603AEE-preview_v1.png EcoMode-functie

icon-info.png De lijst van functies toont alle mogelijke opties. Afhankelijk van de individuele specificaties van de apparaten kan het aantal pictogrammen op het display verschillen.

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

 1. Als het display niet worden verlicht, druk dan op de toets ON/OFF.

  Zodra het apparaat ingeschakeld is, staat het in de alarmmodus.


  De temperatuur knippert en er klinkt een zoemer.
 2. Druk om de zoemer uit te schakelen op de knop OK.
  (zie ook het gedeelte over "Alarm hoge temperatuur")

  Het pictogram GUID-AB78657C-EECD-448A-8321-0133FBB5CEC3-preview_v1.png knippert en het indicatielampje GUID-F7004E75-5BB0-4A2E-9DB5-6E700D245736-preview_v1.png toont de hoogste temperatuur die bereikt is.

Kies voor een juiste opslag van het voedsel de functie EcoMode, deze garandeert dat de volgende temperatuur van -18°C wordt ingesteld.

icon-info.png Wacht tot de temperatuur in het vak -18 °C bereikt heeft, voordat u levensmiddelen in het vriesvak plaatst.

Zie "Temperatuuregeling" om een andere temperatuur te kiezen.

Uitschakelen

Druk om het apparaat uit te zetten langer dan 1 seconde op de knop ON/OFF.

Er wordt een aftelling van 3 -2 -1 weergegeven.

icon-warning.pngAttentie
Plaats geen voorwerpen op het bedieningspaneel aangezien hierdoor de vriezer kan worden uitgeschakeld. Voor een langere levensduur van het apparaat dient u de vriezer niet binnen 10 minuten in- en uit te schakelen.

Temperatuurregelaar

U kunt een temperatuur tussen de -15°C en -24°C instellen. We raden u aan de temperatuur in te stellen op -18°C. Op deze temperatuur wordt het voedsel goed ingevroren en geconserveerd.

 1. Druk op de instelknop voor de temperatuur zodat de huidige temperatuurinstelling op het display knippert.
 2. Druk weer op de temperatuurknop om de temperatuur te wijzigen.
 3. Druk op de toets OK om te bevestigen.
  De temperatuurdisplay toont nu weer de temperatuur in het vak.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Als het apparaat een lange periode buiten gebruik is geweest, is het niet nodig de temperatuur opnieuw in te stellen omdat deze wordt opgeslagen.

Tijdens de normale werking wordt de maximale binnentemperatuur in het vak aangegeven op het display.

icon-warning.pngAttentie
Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet, kan de weergegeven temperatuur nog niet overeenkomen met de ingestelde temperatuur. Gedurende deze periode is het mogelijk dat de weergegeven temperatuur anders is dan de ingestelde temperatuur.
icon-info.png Een verschil tussen de weergegeven temperatuur en de temperatuursinstelling is normaal, met name indien:
 • er kort geleden een nieuwe instelling is ingesteld.

 • de deur lange tijd open heeft gestaan

 • er warm voedsel in het vak geplaatst is.

Alarm bij hoge temperatuur

Een stijging van de temperatuur in een vak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen) wordt aangegeven door:

 • knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur

 • het geluid van de zoemer.

Mogelijke oorzaken van alarm:

 • Grote hoeveelheid vers voedsel aangebracht.

 • Het deksel is lang open geweest.

 • Een andere systeemstoring (zie "Problemen oplossen").

Druk op de toets OK om het alarm te resetten.

De zoemer gaat uit.

De hoogste temperatuur die in het vak is bereikt wordt gedurende enkele seconden getoond in de weergave GUID-F7004E75-5BB0-4A2E-9DB5-6E700D245736-preview_v1.png. Vervolgens wordt de ingestelde temperatuur weer getoond.

Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.

FROSTMATIC-functie

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Leg het voedsel in de vriezer na een voorkoelingsperiode van 24 uur.

Het invriesproces duurt 24 uur. Plaats gedurende deze periode niet nog meer voedsel in de vriezer. De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden, is vermeld op het serienummerplaatje.

 1. Om de functie FROSTMATIC te activeren, drukt u op de toets Mode (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt GUID-D7792CEE-84D6-4D28-B2C4-C9AA709A59E9-preview_v1.png.
 2. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets OK te drukken.

  U hoort de zoemer en GUID-D7792CEE-84D6-4D28-B2C4-C9AA709A59E9-preview_v1.png blijft staan op het display.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

De functie kan te allen tijde worden uitgeschakeld door op knop Mode te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knippere en vervolgens de knop OK.

ChildLock-functie

 1. De Kinderslot-functie wordt geactiveerd door op toets Mode te drukken (meerdere keren indien nodig).

  Het bijbehorende pictogram GUID-8C38E6E0-33FB-4935-85E2-2219CC2974E2-preview_v1.png verschijnt.

 2. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets OK te drukken.

  De zoemer klinkt en het pictogram blijft verlicht. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen.

De functie kan te allen tijde worden uitgeschakeld door op knop Mode te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knippere en vervolgens de knop OK.

DrinksChill-functie

De DrinksChill-functie moet gebruikt worden als veiligheidswaarschuwing wanneer u flessen in het vriesvak plaatst.

 1. Inschakelen door op de toets Mode te drukken (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt GUID-CDA4C5F6-3967-4A16-BF9F-292FCB38A6A6-preview_v1.png.
 2. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets OK te drukken.

  De zoemer klinkt en het pictogram GUID-CDA4C5F6-3967-4A16-BF9F-292FCB38A6A6-preview_v1.png verschijnt.

 3. Druk op de toets voor de temperatuurregeling om de waarde van de timer te wijzigen van de standaard 30 minuten.

  De timer kan gewijzigd worden van 1 tot 90 min.

Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties:

 • op de weergave GUID-F7004E75-5BB0-4A2E-9DB5-6E700D245736-preview_v1.png knippert het symbool GUID-F8CF9DEA-FF84-4A60-ADA8-A6E37A0AE51E-preview_v1.png;

 • het pictogram GUID-7D8851D0-E583-4718-AA57-0EC57CF7BD66-preview_v1.png knippert;

 • het pictogram GUID-CDA4C5F6-3967-4A16-BF9F-292FCB38A6A6-preview_v1.png knippert;

 • er klinkt een geluidssignaal totdat de toets OK wordt ingedrukt.

Vergeet op dit punt niet de flessen uit de vriesruimte te halen

De functie kan te allen tijde worden uitgeschakeld door op knop Mode te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knippere en vervolgens de knop OK.

EcoMode-functie

In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (- 18 °C), in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren.

 1. De EcoMode-functie wordt ingeschakeld door op de toets Mode te drukken (indien nodig meerdere keren) of door de temperatuur in te stellen op -18°C.

  Het bijbehorende pictogram GUID-87C96F1E-A30C-41E7-A5E0-425379603AEE-preview_v1.png verschijnt.

 2. U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door een paar seconden op toets OK te drukken.

  De zoemer klinkt en het pictogram blijft verlicht.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde temperatuur in het vak te veranderen.

 • Was this article helpful?