Skip to main content
Gebruik van de accessoires
AEG Support

Gebruik van de accessoires

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Vleesthermometer

Er worden twee temperaturen ingesteld: de oventemperatuur en de kerntemperatuur.

De vleesthermometer meet de kerntemperatuur van het vlees. Wanneer het vlees de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.

icon-warning.pngLet op!
Gebruik alleen de meegeleverde vleesthermometer of originele vervangende onderdelen.
icon-info.png De vleesthermometer moet gedurende de bereiding in het vlees blijven en de stekker moet in het stopcontact blijven.
 1. Schakel het apparaat in.
 2. Steek de punt van de vleesthermometer in het midden van het vlees.
 3. Steek de stekker van de vleesthermometer in de aansluiting op de voorkant van het apparaat.
  GUID-849247F3-CD05-4894-97BA-976E936F448A-preview_v2.png

  Het display geeft het symbool van de vleesthermometer weer GUID-E4689113-B17F-4A1B-9DB0-1E8B07869176-preview_v1.png.

 4. Stel de kerntemperatuur in.
 5. Selecteer de verwarmfunctie en, indien nodig, de temperatuur.

  Raak de temperatuur op het display aan om de kerntemperatuur te wijzigen.


  GUID-00A52894-86E7-40BC-A760-7B96AD8D07ED-preview_v2.png
  1. Naar het menu terugkeren

  2. Hoe lang de functie actief is

  3. Huidig ingestelde verwarmingsfunctie

  4. Huidig ingestelde temperatuur

  5. Huidige oventemperatuur

  6. Stoppen

  7. Huidig ingestelde temperatuur voor de vleesthermometer

  Wanneer het vlees de ingestelde kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een geluidssignaal. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

 6. Raak een tiptoets aan om het signaal te stoppen.
 7. Haal de stekker van de vleesthermometer uit het stopcontact en haal het vlees uit de oven.
  icon-warning.pngAttentie
  De vleesthermometer is heet. Er bestaat gevaar voor brandwonden. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de punt en de stekker van de vleesthermometer.

Accessoires plaatsen

icon-warning.pngLet op!
Gebruik de bakplaat of braadpan niet met de functie Stomen.

Bakrooster:

Plaats het rooster tussen de geleidestangen van de roostersteun en zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.

GUID-951A4038-B9FE-401B-9C6B-DB8E20373B78-preview_v1.png

Braadpan:

Plaats de braadpan tussen de geleidestangen van de inschuifrail.

GUID-AF1DD060-5557-4AF2-B550-872A8EAB264E-preview_v2.png

Bakrooster en braadpan samen:

Schuif de braadpan tussen de geleidestangen van de roostersteun en het rooster op de roostersteun er boven.

GUID-C54E5E4E-B20C-42F1-8509-B712DB526519-preview_v2.png
icon-info.png
 • Alle accessoires hebben links en rechts bovenaan kleine inkepingen om de veiligheid te verhogen. Deze inkepingen zorgen er ook voor dat ze niet omkantelen.

 • Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt, is kookgerei beveiligd tegen wegglijden.

 • Was this article helpful?