Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
AEG Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

Softwarelicentie

De software van dit product bevat auteursrechtelijk beschermde software gelicenseerd onder de BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY en andere.

Het is mogelijk om de complete kopie van de licenties in het apparaat weer te geven op het TFT-scherm door het menupad te volgen: Basis instellingen / Service / Licentie.

De broncode van de open-sourcesoftware gebruikt in het product kan worden gedownload door de hyperlink te volgen op de internetproductpagina.

Eerste aansluiting

Als u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, dan moet u instellen:

  • de taal

  • tijd

  • klokformaat

  • datum

  • snelverhitting

De gekozen naam of nummer kan op twee manieren worden ingesteld. Blader naar de vereiste positie of raak de gekozen optie aan. U kunt de instellingen wijzigen in het menu: Basis instellingen.

  • Was this article helpful?