Skip to main content
Onderhoud en reiniging
AEG Support

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opmerkingen over schoonmaken

 • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.

 • Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.

 • Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken. Het risico is hoger voor de grillpan.

 • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

 • Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel.

 • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

Verwijderbare inschuifrails

Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

 1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.
  GUID-53BA695B-4A2E-4D28-9A11-B4BF1F50DC50-preview_v2.png
 2. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.
  GUID-F33B8195-29D1-4DD8-9771-9F7E3AD72066-preview_v2.png

Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.

icon-info.png De pinnetjes op de telescopische geleiders moeten naar voren wijzen.

Pyrolyse

icon-warning.pngLet op!
Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails.
icon-info.png De pyrolysereinigingsprocedure kan niet worden gestart:
 • U heeft de stekker van de vleesthermometer niet uit de aansluiting gehaald. Bij sommige modellen toont het display “C2” als deze fout ontstaat.

 • U heeft de ovendeur niet helemaal gesloten. Bij sommige modellen toont het display “C3” als deze fout ontstaat.

icon-warning.pngLet op!
Gebruik als er andere apparaten in dezelfde kast zijn geïnstalleerd deze niet tijdens de pyrolytische reiniging. Dit kan het apparaat beschadigen.

De deur wordt vergrendeld tijdens de pyrolytische reiniging. Het symbool GUID-D8BCD942-B57F-42EB-864B-FA0389451FAE-preview_v1.png en de balkjes van de verwarmingsindicatie lichten op totdat de deur weer is ontgrendeld. De deur wordt ontgrendeld wanneer de temperatuur in de oven onder de veiligheidvoorwaarde ligt en de pyrolitische reiniging is voltooid.

Het lampje brandt niet tijdens de pyrolytische reiniging.

 1. Verwijder de ergste voedselresten met de hand.
 2. Reinig de binnenkant van de deur met warm water om te voorkomen dat resten inbranden door hete lucht.
 3. Schakel het apparaat in.
 4. Stel de functie Pyrolytische reiniging in (zie "Ovenfuncties").
 5. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de duur in te stellen van de reinigingsprocedure:

  Optie

  Beschrijving

  1

  1:00 uur voor een lage mate van vuil

  2

  1:30 uur voor een normale mate van vuil

  3

  2:30 uur voor een hoge mate van vuil


  U kunt de Einde-functie gebruiken om de start van de reinigingsprocedure uit te stellen.

 6. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aan om de Pyrolysefunctie in te schakelen.

Reinigingsherinnering

Het symbool voor de reinigingsherinnering knippert gedurende 10 seconden op het display GUID-0DC22941-9070-4AA8-A9E0-3C9D7449E26C-preview_v1.png telkens als u het toestel hebt uitgeschakeld om u eraan te herinneren dat pyrolytische reiniging is vereist.

icon-info.png De reinigingsherinnering gaat uit:
 • na het einde van de functie pyrolytische reiniging.

 • als u het uitschakelt in de basisinstellingen. Raadpleeg het menu "De instellingen gebruiken".

De deur verwijderen en installeren

U kunt de ovendeur en het interne glazen paneel verwijderen om het schoon te maken. Het aantal glasplaten verschilt per model.

icon-warning.pngAttentie
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de deur uit het apparaat. De deur is zwaar.
 1. Open de deur helemaal.
 2. Duw de klemhendels (A) volledig op de twee scharnieren.

  GUID-95FD882D-3819-4445-86FA-F8C3834B1BD0-preview_v1.png
 3. Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (in een hoek van ongeveer 70°).
 4. Pak de deur aan de zijkanten met beide handen vast en trek deze onder een opwaartse hoek weg van het apparaat.
 5. Plaats de ovendeur met de buitenkant omlaag op een zachte en egale ondergrond. Dit voorkomt krassen.
 6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrendelen.

  GUID-3D51A84A-A226-4FF6-A2BC-D659E7024E47-preview_v1.png
 7. Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.
 8. Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een omhoog uit de geleiding.

  GUID-201ADDE5-1F88-4519-B7EE-1C08CF239F34-preview_v2.png
 9. Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af.

Als u de glasplaten en de ovendeur heeft schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer bovenstaande stappen uit in de omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste glasplaat eerst, daarna de grotere glasplaten.

Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrocutie! Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt. De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

De bovenlamp

 1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.

  GUID-5BC46C0D-142C-4A81-BB5F-26D099AF6D20-preview_v1.png
 2. Reinig het afdekglas.
 3. Vervang de lamp door een geschikte 300 °C hittebestendige lamp.
 4. Plaats het afdekglas terug.

Het zijlampje

 1. Verwijder de linker inschuifrail om bij de lamp te komen.
 2. Gebruik een smal, stomp voorwerp (bijv. een theelepel) om het afdekglas te verwijderen.

  GUID-D009D5CC-8A43-40EE-928A-11089C225878-preview_v1.png
 3. Reinig het afdekglas.
 4. Vervang de lamp door een geschikte 300 °C hittebestendige lamp.
 5. Plaats het afdekglas terug.
 6. De linker inschuifrails installeren.
 • Was this article helpful?