Skip to main content
Extra functies
AEG Support

Extra functies

Gebruik van de functie Mijn favoriet programma

Gebruik deze functie voor het opslaan van uw favoriete temperatuur- en tijdinstellingen van een ovenfunctie of programma.

 1. Stel de temperatuur en tijd voor een ovenfunctie of programma in.
 2. Raak GUID-2B46AFCD-5739-401E-9E62-5706A7C25E46-preview_v1.png gedurende langer dan drie seconden aan. Er klinkt een geluidssignaal.
 3. Schakel het apparaat uit.
 • Voor het inschakelen van de functie raakt u GUID-2B46AFCD-5739-401E-9E62-5706A7C25E46-preview_v1.png aan. Het apparaat start het programma Favoriet.
  icon-info.png Wanneer de functie in werking is, kunt u de tijd en temperatuur veranderen.
 • Voor het uitschakelen van de functie raakt u GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png aan. Het apparaat beëindigt het programma Favoriet.

Het kinderslot gebruiken

Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per ongeluk in werking wordt gesteld.

icon-info.png Als de pyrolysefunctie in werking is, wordt de deur vergrendeld. Er verschijnt een melding op het display als u een tiptoets aanraakt.
 1. Schakel het apparaat uit met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png om de functie te activeren. Stel geen ovenfunctie in.
 2. Houd GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt.

  Er klinkt een geluidssignaal.

  SAFE verschijnt op het display.

Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te schakelen.

Gebruik van de Functievergrendeling

U kunt de functie alleen inschakelen als het apparaat in werking is.

Toetsblokkering voorkomt dat een ovenfunctie per ongeluk wordt ingeschakeld.

 1. Om de functie te activeren, schakel het apparaat in.
 2. Schakel een ovenfunctie of instelling in.
 3. Houd GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt.

  Er klinkt een geluidssignaal.

  Loc verschijnt op het display.

Om de Functievergrendeling te deactiveren, herhaal stap 3.

icon-info.png Als de pyrolysefunctie actief is, wordt de deur vergrendeld. Er verschijnt een melding op het display als u een tiptoets aanraakt.
icon-info.png U kunt het apparaat uitschakelen als de toetsblokkering aan is. Als u het apparaat uit zet, wordt de toetsblokkering uitgeschakeld.

Het instelmenu gebruiken

U kunt het instelmenu alleen instellen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Met het instelmenu kunt u de functies in het hoofdmenu in- of uitschakelen. Het display toont SET en het nummer van de instelling.

Omschrijving

In te stellen waarde

SET + GO

AAN/UIT

RESTWARMTE-INDICATIE

AAN/UIT

REINIGINGSHERINNERING

AAN/UIT

TOETSVOLUME1)

KLIKKEN/PIEPEN/UIT

FOUTTOON

AAN/UIT

ONDERHOUDSMENU

-

INSTELLINGEN RESETTEN

AAN/UIT

1) Het geluid van de tiptoets aan/uit kan niet worden uitgeschakeld.
 1. Houd als het apparaat is uitgeschakeld drie seconden GUID-AEE44FDF-5EB0-4F12-A842-D36680ABFE8C-preview_v1.png ingedrukt.

  Het display geeft SET1 weer en "1" knippert.

 2. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de tijd in te stellen.
 3. Tik op GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png.
 4. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de waarde van de instelling te wijzigen.
 5. Tik op GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png.

Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen wordt het apparaat na een tijdje automatisch uitgeschakeld als een ovenfunctie werkt en u geen instellingen wijzigt.

Temperatuur (°C)

Uitschakeltijd (u)

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

200 - 245

5.5

250 - maximum

1.5

Na een automatische uitschakeling, raakt u een tiptoets aan om het apparaat weer in werking te stellen.

icon-info.png De automatische uitschakeling werkt niet met de functies: vleesthermometer, licht, langzaam garen, duur, einde, tijduitstel.

Helderheid van het display

Er zijn twee standen voor de helderheid van het display:

 • Helderheid 's nachts - wanneer het apparaat uit staat, is de helderheid van het display tussen 22:00 en 06:00 lager.

 • Helderheid overdag:
  • als het apparaat aan staat.

  • als u tijdens helderheid 's nachts een tiptoets aanraakt (behalve AAN/UIT), keert het display gedurende 10 seconden terug naar helderheid voor overdag.

  • als het apparaat uit staat en u de kookwekker hebt ingesteld. Wanneer de kookwekker eindigt, keert het display terug naar helderheid voor 's nachts.

Koelventilator

Als het apparaat in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Na het uitschakelen van het apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat het apparaat is afgekoeld.

 • Was this article helpful?