Skip to main content
Gebruik van de accessoires
AEG Support

Gebruik van de accessoires

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Vleesthermometer

Er worden twee temperaturen ingesteld: de oventemperatuur en de kerntemperatuur.

De vleesthermometer meet de kerntemperatuur van het vlees. Wanneer het vlees de ingestelde temperatuur heeft bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.

icon-warning.pngLet op!
Gebruik alleen de meegeleverde vleesthermometer of originele vervangende onderdelen.
icon-info.png De vleesthermometer moet gedurende de bereiding in het vlees blijven en de stekker moet in het stopcontact blijven.
 1. Schakel het apparaat in.
 2. Steek de punt van de vleesthermometer (met GUID-032580D0-7610-41CF-9B05-22BF7957AB9D-preview_v1.png op de hendel) in het midden van het vlees.
 3. Steek de stekker van de vleesthermometer in de aansluiting op de voorkant van het apparaat.

  GUID-C2332B86-1BCB-49DB-AD7B-799E150C98FA-preview_v2.png

  Het display geeft GUID-032580D0-7610-41CF-9B05-22BF7957AB9D-preview_v1.png knipperend en de standaardinstelling voor de kerntemperatuur weer. De temperatuur staat op 60 °C tijdens het eerste gebruik, en op de laatste ingestelde waarde tijdens elk volgende gebruik.

  icon-info.png Waneer u de kerntemperatuursensor in het stopcontact van het apparaat steekt, annuleert u de instellingen voor de klokfuncties.
 4. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de kerntemperatuur in te stellen.
 5. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aan. Anders worden de instellingen na 5 seconden automatisch opgeslagen.
  icon-info.png U kunt de kerntemperatuur alleen instellen wanneer het symbool GUID-032580D0-7610-41CF-9B05-22BF7957AB9D-preview_v1.png knippert. Als op het display GUID-032580D0-7610-41CF-9B05-22BF7957AB9D-preview_v1.png voor de kerntemperatuur wordt weergegeven, gebruikt u GUID-3E37CB84-65E8-4031-A41E-63BD30C57660-preview_v1.png en GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png om een nieuwe waarde in te stellen.
 6. Stel de ovenfunctie en -temperatuur in.

  Het display geeft de huidige kerntemperatuur en het opwarmsymbool GUID-5FB1E902-EC8F-4473-A3B4-AC85C45C7508-preview_v1.png weer.

  Terwijl het apparaat de geschatte duur berekent, toont het display de opteltijd. Na de eerste berekening toont het display de geschatte duur van de bereidingstijd.

  Het apparaat blijft de kookduur berekenen. Het display wordt met tussenpozen bijgewerkt met de nieuwe duur.

  icon-info.png Wanneer u kookt met de vleesthermometer, kunt u de temperatuur in het display wijzigen. Nadat u de kerntemperatuursensor in de aansluiting hebt geplaatst en een ovenfunctie en -temperatuur hebt ingesteld, geeft het display de huidige kerntemperatuur weer. Raak GUID-3E37CB84-65E8-4031-A41E-63BD30C57660-preview_v1.png herhaaldelijk aan om drie andere temperaturen te bekijken:
  • de ingestelde kerntemperatuur

  • de huidige oventemperatuur

  • de huidige kerntemperatuur

  Wanneer het vlees de ingestelde kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een geluidssignaal gedurende twee minuten en knippert de waarde van de kerntemperatuur en GUID-032580D0-7610-41CF-9B05-22BF7957AB9D-preview_v1.png. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

 7. Raak een sensorveld aan om het geluidssignaal uit te schakelen.
 8. Haal de stekker van de kerntemperatuursensor uit het stopcontact en haal het vlees uit de oven.
  icon-warning.pngAttentie
  Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kerntemperatuursensor. De sensor is heet. Er bestaat gevaar voor brandwonden.

Accessoires plaatsen

Bakrooster:

Plaats het rooster tussen de geleidestangen van de roostersteun en zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.

GUID-951A4038-B9FE-401B-9C6B-DB8E20373B78-preview_v1.png

Braadpan:

Plaats de braadpan tussen de geleidestangen van de inschuifrail.

GUID-4B5DEBD1-C981-4205-BF05-D0007487CD04-preview_v3.png

Bakrooster en braadpan samen:

Schuif de braadpan tussen de geleidestangen van de roostersteun en het rooster op de roostersteun er boven.

GUID-49613774-7E94-42EE-BCE1-B22C42AF1347-preview_v3.png
icon-info.png
 • Alle accessoires hebben links en rechts bovenaan kleine inkepingen om de veiligheid te verhogen. Deze inkepingen zorgen er ook voor dat ze niet omkantelen.

 • Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt, is kookgerei beveiligd tegen wegglijden.

Telescopische geleiders - de ovenaccessoires plaatsen

icon-warning.pngLet op!
Zorg dat u de telescopische geleiders helemaal naar achteren schuift, voordat u de ovendeur sluit.

Bakrooster:

Plaats het bakrooster op de telescopische geleiders zodat de pootjes naar beneden zijn gericht.

icon-info.png Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het kookgerei bovendien beveiligd tegen wegglijden.
GUID-E1AD8A37-CB0C-4642-8256-DFD157F9D8C9-preview_v3.png

Bakplaat of diepe braadpan:

Plaats de bakplaat of braadpan op de telescopische geleiders.

GUID-D49D2A92-849D-4157-A086-0748885E1984-preview_v3.png

Bakrooster en braadpan samen:

Plaats het bakrooster op de braadpan. Plaats het rooster en de diepe pan op de telescopische geleiders.

GUID-0B44EE80-7711-47C4-9B04-A42B32C6072E-preview_v3.png
 • Was this article helpful?