Skip to main content
Klokfuncties
AEG Support

Klokfuncties

Tabel met klokfuncties

Klokfunctie

Toepassing

GUID-ABA5CD04-AD07-4372-9DB7-1DA8B5274742-preview_v1.png

TIMER MET OPTELFUNCTIE

Om de optelfunctie in te stellen; toont hoe lang het apparaat in werking is. Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

GUID-D36549DF-43BF-4AAA-A7D5-8F010BBD3612-preview_v1.png

DAGTIJD

De tijd van de dag controleren. Om de dagtijd te wijzigen, raadpleeg "Tijd instellen".

GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png

DUUR

Instellen hoe lang het apparaat in werking is.

GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png

EINDE

Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Bereidingsduur en einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt (tijdvertraging), als het apparaat op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

GUID-63335BE2-BB3E-464A-8C0D-64028378A8AA-preview_v1.png

SET+GO

Het apparaat wordt op een later tijdstip met één aanraking van de tiptoets met de benodigde instellingen gestart.

Timer met optelfunctie

icon-info.png De Optelfunctie is niet geactiveerd als Duur en Einde zijn ingesteld.

De Optelfunctie start als het apparaat begint te verwarmen.

 1. Om de Optelfunctie te resetten, tik herhaaldelijk op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png tot GUID-ABA5CD04-AD07-4372-9DB7-1DA8B5274742-preview_v1.png in het display knippert.
 2. Raak GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan totdat op het display "00:00" staat en de timer met optelfunctie weer opnieuw begint te tellen.

De DUUR instellen

 1. Activeer het apparaat en stel een ovenfunctie en de temperatuur in.
 2. Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png herhaaldelijk aan totdat het display GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png weergeeft.

  GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png knippert op het display.

 3. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de minuten van de DUUR in te stellen.
 4. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aan om te bevestigen.
 5. Gebruik GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png om de uren van de DUUR in te stellen.
  icon-info.png Als u tijdens het instellen van de DUUR GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png of GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aanraakt, schakelt het apparaat over naar de instelling van de functie EINDE.
 6. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal.

  GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png en tijdinstelling knippert in het display. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

 7. Raak een tiptoets aan, of open de ovendeur om het geluidssignaal te stoppen.
 8. Schakel het apparaat uit.

Het EINDE instellen

 1. Activeer het apparaat en stel een ovenfunctie en de temperatuur in.
 2. Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png herhaaldelijk aan totdat het display GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png weergeeft.

  GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png knippert op het display.

 3. Gebruik GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png om het EINDE in te stellen en GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png of GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om te bevestigen. U stelt eerst de minuten en dan de uren in.

  Wanneer de ingestelde tijd eindigt, weerklinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal en knipperen GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png in het display. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

 4. Raak een tiptoets aan of open de deur om het geluidssignaal te stoppen.
 5. Schakel het apparaat uit.

SET+GO instellen

U kunt de functie SET+GO alleen gebruiken als de DUUR is ingesteld.

 1. Stel een ovenfunctie (of programma) en temperatuur in (zie "De ovenfunctie instellen" en "De temperatuur wijzigen").
 2. Stel de DUUR in (zie "De duur instellen").
 3. Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png herhaaldelijk aan totdat GUID-63335BE2-BB3E-464A-8C0D-64028378A8AA-preview_v1.png in het display knippert.
 4. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aan om de functie SET+GO in te stellen.

  Het display geeft GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png en GUID-63335BE2-BB3E-464A-8C0D-64028378A8AA-preview_v1.png met een indicatie weer. Deze indicatie wordt weergegeven wanneer de klokfunctie wordt geactiveerd.

 5. Raak een sensorveld aan (behalve AAN/UIT) om de functie SET+GO te starten.

De KOOKWEKKER instellen

Gebruik de KOOKWEKKER om een aftelfunctie in te stellen (maximum 23 u 59 min).Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.

 1. Tik op GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png.

  GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png en "00" knipperen in het display.

 2. Gebruik GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png om de KOOKWEKKER in te stellen. U moet eerst seconden en dan minuten en uren instellen.
 3. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.png aan. Anders start de KOOKWEKKER na vijf seconden automatisch.

  Wanneer de ingestelde tijd eindigt, weerklinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal en knipperen "00:00" en GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png in het display.

 4. Raak een tiptoets aan of open de deur om het geluidssignaal te stoppen.

De tijdvertragingsfunctie instellen

De items DUUR GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png en EINDE GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, wanneer de oven op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld. In dit geval wordt de DUUR GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png eerst ingesteld, en dan EINDE GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png (zie "De DUUR instellen" en "Het EINDE instellen").

icon-info.png Wanneer de tijdvertragingsfunctie wordt ingeschakeld, geeft het display het statische symbool van de ovenfunctie GUID-EB39AFB0-B379-48BE-8CE6-8642A96FE2F1-preview_v1.png weer, met een punt en GUID-0F6D5E02-B6E6-45EC-901C-84202D64A340-preview_v1.png. De punt geeft aan welke klokfunctie zich op het display voor de klok-/restwarmte bevindt.
 • Was this article helpful?