Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
AEG Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

Tijd instellen

Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet, blijven alle symbolen op het display enkele seconden branden. In de volgende seconden toont het display de softwareversie.

Als de weergave van de softwareversie uit gaat, verschijnt h en 12:00 op het scherm.

  1. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om het uur in te stellen.
  2. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.pngof GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.
  3. Raak GUID-97C793AD-59B8-472A-A196-2A4627EC8BD7-preview_v1.png of GUID-5DF65BA0-1520-47A9-9E4A-6A51E9D9BF89-preview_v1.png aan om de minuten in te stellen.
  4. Raak GUID-B7C82815-7BEC-45B2-813A-E15A0FCA7001-preview_v1.pngof GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.

    Het display Temperatuur/Tijd geeft de nieuwe tijd weer.

Tijd veranderen

U kunt de dagtijd alleen wijzigen als het apparaat uit staat.

Tik op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png.

GUID-D36549DF-43BF-4AAA-A7D5-8F010BBD3612-preview_v1.png knippert op het display.

Om de nieuwe dagtijd in te stellen, raadpleeg "Tijd instellen".

  • Was this article helpful?