Skip to main content
Montage
AEG Support

Montage

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Inbouw


GUID-3CD5B1E6-1B34-45CC-9FF1-54907741ADDC-preview_v2.png

GUID-CB3EB66E-6FA6-4DAE-8E94-46BC84DCCE5F-preview_v2.png

Bevestiging van het apparaat aan het kastje


GUID-7DAF1B42-A983-49D6-A195-3BB8DC062959-preview_v2.png

Elektrische installatie

icon-info.png De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt.

Dit apparaat wordt geleverd met stekker en netsnoer.

Kabel

Kabeltypes die van toepassing zijn op de installatie of vervanging:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Voor het deel van de kabel raadpleegt u het totale vermogen op het typeplaatje. U kunt ook de tabel raadplegen:

Totaal vermogen (W)

Deel van de kabel (mm²)

maximaal 1380

3 x 0.75

maximaal 2300

3 x 1

maximaal 3680

3 x 1.5

De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2 cm langer zijn dan de fase- en neutrale kabels (blauwe en bruine kabels).

  • Was this article helpful?