Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.

De oven is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de oven goed is aangesloten op het stopcontact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).

De oven wordt niet warm.

De oven is uitgeschakeld.

Schakel de oven in.

De oven wordt niet warm.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De oven wordt niet warm.

De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

De oven wordt niet warm.

De automatische uitschakeling is actief.

Raadpleeg "Automatisch uitschakelen".

De oven wordt niet warm.

Het kinderslot is geactiveerd.

Raadpleeg "Gebruik van het kinderslot".

De oven wordt niet warm.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Het lampje brandt niet.

Het lampje is stuk.

Vervang het lampje.

De bereiding van de gerechten duurt te lang of de gerechten worden te snel gaar.

De temperatuur is te laag of te hoog.

Pas indien nodig de temperatuur aan. Volg het advies in de handleiding op.

Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.

Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.

Op het display verschijnt "C3".

De reinigingsfunctie werkt niet. De deur is niet volledig gesloten of het deurslot is defect.

Sluit de deur volledig.

Op het display verschijnt "F102".

 • U heeft de deur niet helemaal gesloten.

 • Het deurslot is defect.

 • Sluit de deur volledig.

 • Schakel de oven uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.

 • Neem contact op met de klantenservice, wanneer "F102" opnieuw wordt weergegeven.

Het display toont een foutcode die niet in deze tabel staat.

Er is een elektrische fout.

 • Schakel de oven uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.

 • Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.

Het apparaat staat aan maar wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".

De demofunctie is ingeschakeld.

 1. Schakel de oven uit.

 2. Druk op de GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png-toets en houd deze ingedrukt.

 3. Draai als er een geluidssignaal klinkt de knop voor de ovenfuncties rechtsom naar de eerste functie. "Demo" knippert in het display.

 4. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.

 5. Laat de knop GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png los.

 6. Draai de temperatuurknop drie seconden naar rechts. Het geluidssignaal klinkt drie keer. De demofunctie is uitgeschakeld.

Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)

.........................................

Productnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

 • Was this article helpful?