Skip to main content
Onderhoud en reiniging
AEG Support

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opmerkingen over schoonmaken

 • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.

 • Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.

 • Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken. Het risico is hoger voor de grillpan.

 • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

 • Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel.

 • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

Apparaten van roestvrij staal of aluminium:

icon-info.png Maak de ovendeur alleen schoon met een natte spons. Droog maken met een zachte doek. Vermijd het gebruik van staalwol, zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van de oven beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig schoon

Verwijderbare inschuifrails

Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

 1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.

  GUID-53BA695B-4A2E-4D28-9A11-B4BF1F50DC50-preview_v2.png
 2. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.

  GUID-F33B8195-29D1-4DD8-9771-9F7E3AD72066-preview_v2.png

Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.

Pyrolytische reiniging

icon-warning.pngLet op!
Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails.
icon-info.png Start de pyrolytische reiniging niet als u de ovendeur niet volledig heeft gesloten. In sommige modellen geeft de display "C3" weer als deze fout zich voordoet.
icon-warning.pngAttentie
Het apparaat wordt heel heet. Gevaar voor brandwonden.
icon-warning.pngLet op!
Als er andere apparaten in hetzelfde kastje zijn geïnstalleerd, gebruik ze dan niet tegelijk met de pyrolytische functie. Het kan schade aan het apparaat veroorzaken.
 1. Verwijder de ergste etensresten met de hand.
 2. Reinig de binnenkant van de deur met heet water, zodat de resten niet inbranden door de hete lucht.
 3. Stel de pyrolytische functie in. Raadpleeg de "Ovenfuncties".
 4. Wanneer GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png knippert, drukt u op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of op GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de gewenste procedure in te stellen:

  Optie

  Beschrijving

  P1

  Als de oven niet erg vuil is. Tijdsduur van de procedure: 1 uur.

  P2

  Als het vuil niet eenvoudig te verwijderen is. Tijdsduur van de procedure: 1 uur 30 min.


  De procedure start na 2 seconden.

  U kunt de eindfunctie gebruiken om het starten van de reinigingsprocedure uit te stellen.

  Tijdens de pyrolytische reiniging is het ovenlampje uit.

 5. Als de oven de ingestelde temperatuur bereikt, vergrendelt de deur. Het display toont het symbool GUID-4C8BEC2B-9713-4FDE-A6CA-7B836C061B36-preview_v1.png en de balken van de warmteaanduiding totdat de deur ontgrendelt.

  Draai, om de pyrolytische reiniging te stoppen voordat deze is voltooid, de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.

 6. Na afloop van de pyrolytische reiniging geeft het display de tijd van de dag aan. De ovendeur blijft vergrendeld.
 7. Zodra het apparaat is afgekoeld, klinkt een geluidssignaal en wordt de ovendeur ontgrendeld.

Reinigingsherinnering

Om u te herinneren aan de pyrolytische reiniging, knippert PYR in het display gedurende 10 seconden na elke in- en uitschakeling van het apparaat.

icon-info.png De reinigingsherinnering gaat uit:
 • na het einde van de functie pyrolytische reiniging.

 • Als u gelijktijdig op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png en GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png drukt terwijl PYR op het display knippert.

De ovendeur reinigen

De ovendeur heeft drie glazen panelen .U kunt de ovendeur en interne glazen panelen verwijderen om ze te reinigen.

icon-info.png De ovendeur kan dichtslaan als u de glasplaten probeert te verwijderen als de deur nog gemonteerd is.
icon-warning.pngLet op!
Gebruik het apparaat nooit zonder de glasplaten.
 1. Open de deur volledig en houd de twee deurscharnieren vast.

  GUID-E861FB0B-15E8-43B4-A501-0C581622806E-preview_v2.png
 2. Til de hendels op de twee scharnieren omhoog en draai ze.

  GUID-F5B2077F-541B-45A0-BDF4-5DD928BCA646-preview_v2.png
 3. Sluit de ovendeur halverwege tot de eerste openingsstand. Trek hem daarna naar voren en haal hem uit zijn zitting.

  GUID-4A99FF36-301D-4F11-8BF8-7B3BE855D170-preview_v1.png
 4. Leg de deur op een zachte doek op een stabiele ondergrond.

  GUID-EBD5E9EA-4203-4A36-B030-975F43A62284-preview_v1.png
 5. Ontgrendel het vergrendelingssysteem om de interne glasplaten te verwijderen.

  GUID-EA345D62-DAFC-4527-AE2F-7C149FA9F159-preview_v2.png
 6. Draai de twee bevestigingen 90° en verwijder ze uit hun houders.

  GUID-AFC23EF4-480A-48C4-8901-BDF8CA74FADD-preview_v2.png
 7. De glasplaat voorzichtig optillen en verwijderen. Start bij het bovenste paneel.


  GUID-BDC85C45-0F77-4CC2-9A9C-05D25006B8AC-preview_v1.png
 8. Reinig de glasplaten met een sopje. Droog de glasplaten voorzichtig af.

Als u ze gereinigd hebt, monteer dan de glasplaten en de ovendeur. Voer bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.

Zorg ervoor dat u de glasplaten (A en B) weer in de juiste volgorde terugplaatst.Het middelste paneel (B) heeft een decoratief frame. De bedrukte zone moet naar de binnenkant van de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat het oppervlak van het glasplaatframe (B) op de bedrukte zijde na de installatie niet ruw aanvoelt.


GUID-DE0F2FDD-CAA7-4A35-A526-B16529135884-preview_v1.png

Zorg ervoor dat u het middelste ruitje correct in de uitsparingen plaatst.


GUID-B1BD6660-2002-423E-B746-EA70B7E2824F-preview_v1.png

Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrocutie! Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt. De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
icon-warning.pngLet op!
Houd de halogeenlamp altijd met een doek vast om te voorkomen dat er vetrestjes op de ovenlamp verbranden.
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

Het achterste lampje

 1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.
 2. Reinig het afdekglas.
 3. Vervang de lamp door een geschikte hittebestendige lamp voor 300°C.
 4. Plaats het afdekglas terug.

Het zijlampje

 1. Verwijder de linker inschuifrail om bij de lamp te komen.
 2. Gebruik een smal, stomp voorwerp (bijv. een theelepel) om het afdekglas te verwijderen.
 3. Reinig het afdekglas.
 4. Vervang de lamp door een geschikte 300 °C hittebestendige lamp.
 5. Plaats het afdekglas terug.
 6. De linker inschuifrails installeren.
 • Was this article helpful?