Skip to main content
Extra functies
AEG Support

Extra functies

Gebruik van het Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per ongeluk in werking wordt gesteld.

icon-info.png Als de pyrolysefunctie actief is, wordt de deur vergrendeld. SAFE gaat aan op het display als u een schakelaar verdraait of op een knop drukt.
  1. Zorg dat de knop voor de ovenfuncties in de uit-stand staat.
  2. Druk GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png gedurende 2 seconden tegelijkertijd in.

    Er klinkt een geluidssignaal. SAFE gaat aan op het display.

Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te schakelen.

Restwarmte-indicatie

Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft het display de restwarmte aan GUID-32203139-FC8A-4891-9AC6-327D8FB58B84-preview_v1.png als de temperatuur in de oven hoger is dan 40 °C. Draai de knop voor de temperatuur naar links of rechts om de oventemperatuur weer te geven.

Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat na bepaalde tijd automatisch uit als er een ovenfunctie in werking is en u geen instellingen wijzigt.

Temperatuur (°C)

Uitschakeltijd (u)

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

200 - 245

5.5

250 - maximum

1.5

Druk na een automatische uitschakeling op een willekeurige knop om het toestel opnieuw te activeren.

icon-info.png De automatische uitschakeling werkt niet met de functies: licht, duur, einde.

Koelventilator

Als het apparaat in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Na het uitschakelen van het apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat het apparaat is afgekoeld. De stroomindicator blijft branden tot het apparaat afgekoeld is.

Veiligheidsthermostaat

Een onjuiste bediening van het apparaat of defecte componenten kunnen gevaarlijke oververhitting veroorzaken. Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.

  • Was this article helpful?