Skip to main content
Klokfuncties
AEG Support

Klokfuncties

Tabel klokfuncties

Klokfunctie

Applicatie

GUID-2F1BBE3D-5A8F-4573-A380-759AA3F7E80C-preview_v1.png

DAGTIJD

Met deze functie kunt u de tijd regelen. Zie "De tijd instellen".

GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png

KOOKWEKKER

Gebruik de kookwekker om de tijd af te tellen (maximaal 23 uur 59 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.

GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png

DUUR

Instellen hoe lang het apparaat in werking is. Gebruik dit alleen wanneer een ovenfunctie is ingesteld.

GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png

EINDE

Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Gebruik dit alleen wanneer een ovenfunctie is ingesteld. Bereidingsduur en einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt (tijdvertraging), als het apparaat op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.

icon-info.png Druk opnieuw op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om tussen de klokfuncties te schakelen.
icon-info.png Gebruik GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om de instellingen voor de klokfuncties te bevestigen of wacht 5 seconden op een automatische bevestiging.

De DUUR of het EINDE instellen

 1. Druk herhaaldelijk op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png tot het display GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png toont.

  GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png knippert op het display.

 2. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de waarden in te stellen en druk op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om te bevestigen.
  Voor de Duur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png stelt u eerst de minuten en dan de uren in, voor Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png stelt u eerst de uren en dan de minuten in.

  Er klinkt twee minuten een geluidssignaal nadat de tijd is afgelopen. GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png symbool- en tijdsinstelling knipperen in het display. De oven stopt.

 3. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.
 4. Druk op een willekeurige knop of open de deur van de oven om het geluid te stoppen.
icon-info.png Als u op de knop GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukt terwijl u het uur instelt voor de DUUR GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png, gaat het apparaat naar de instelling van de functie EINDE GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png.

De KOOKWEKKER instellen

 1. Druk steeds opnieuw op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png tot GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png op het display verschijnt en "00" knippert.
 2. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de KOOKWEKKER in te stellen.

  U moet eerst seconden en dan minuten en uren instellen.

  Eerst wordt de tijd berekend in minuten en seconden. Als de ingestelde tijd langer is dan 60 minuten, dan verschijnt het symbool GUID-553CEFA5-39DD-4ECB-94B1-94E4C8549740-preview_v1.png op het display.


  Het apparaat berekent nu de tijd in uren en minuten.

 3. De KOOKWEKKER start automatisch na vijf seconden.

  Na 90% van de ingestelde tijd klinkt er een geluidssignaal.

 4. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal. "00:00" enGUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png knipperen op het display. Druk op een willekeurige knop of open de deur van de oven om het geluid te stoppen.
icon-info.png Als u de KOOKWEKKER instelt als de functie DUUR GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of EINDE GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png loopt, gaat het symbool GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png aan op het display.

Timer met optelfunctie

Gebruik de timer met optelfunctie om bij te houden hoe lang de oven werkt. Deze wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven begint met opwarmen.

Houd om de timer met optelfunctie te resetten GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png en GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png ingedrukt. De timer gaat weer optellen.

icon-info.png De timer met optelfunctie kan niet worden gebruikt met de functies: Duur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png, Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png.
 • Was this article helpful?