Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
AEG Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

Tijd instellen

Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet, blijven alle symbolen op het display enkele seconden branden. In de volgende seconden toont het display de softwareversie.

Nadat de softwareversie is verdwenen, toont het display GUID-553CEFA5-39DD-4ECB-94B1-94E4C8549740-preview_v1.png en "12:00". "12" knippert.

 1. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of op GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om het huidige uur in te stellen.
 2. Druk op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om te bevestigen. Dit is alleen nodig de eerste keer dat u de tijd instelt. Later wordt de nieuwe tijd automatisch opgeslagen na 5 seconden.

  Het display toont GUID-D3E31510-A5FD-4E74-8632-805F278294DD-preview_v1.png en het ingestelde uur. "00" knippert.

 3. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of op GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de huidige minuten in te stellen.
 4. Druk op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png om te bevestigen. Dit is alleen nodig de eerste keer dat u de tijd instelt. Later wordt de nieuwe tijd automatisch opgeslagen na 5 seconden.

  Op het display verschijnt de nieuwe tijd.

Tijd veranderen

U kunt de dagtijd alleen wijzigen als de oven is uitgeschakeld.

Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot de weergave voor de tijd van de dag GUID-2F1BBE3D-5A8F-4573-A380-759AA3F7E80C-preview_v1.png knippert op het display.

Zie "De duur instellen" om een nieuwe tijd in te stellen.

Voorverwarmen

Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.

 1. Stel de functie GUID-785C5492-E9F9-47C4-A489-C59792023108-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
 2. Laat het apparaat een uur werken.
 3. Stel de functie GUID-02DC2649-4B19-4A0C-B2DC-A59C42641060-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
 4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
 5. Stel de functie GUID-FC36F8F7-D1E3-49B5-9162-3279C6BBEEC2-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
 6. Laat het apparaat 15 minuten werken.

Accessoires kunnen heter worden dan normaal. Het apparaat kan een vreemde geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte is.

 • Was this article helpful?