Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De oven wordt niet warm.

De oven is uitgeschakeld.

Schakel de oven in.

De oven wordt niet warm.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De oven wordt niet warm.

De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

De oven wordt niet warm.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Het lampje brandt niet.

Het lampje is stuk.

Vervang het lampje.

Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.

Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.

Op het display wordt "12.00" weergegeven.

Er is een stroomstoring geweest.

Stel de klok opnieuw in.

Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)

.........................................

Productnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

  • Was this article helpful?