Skip to main content
Onderhoud en reiniging
AEG Support

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opmerkingen over schoonmaken

 • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.

 • Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.

 • Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken. Het risico is hoger voor de grillpan.

 • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

 • Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel.

 • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

Verwijderbare inschuifrails

Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

 1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.
  GUID-53BA695B-4A2E-4D28-9A11-B4BF1F50DC50-preview_v2.png
 2. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.
  GUID-F33B8195-29D1-4DD8-9771-9F7E3AD72066-preview_v2.png

Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.

Plafond van de oven

icon-warning.pngAttentie
Schakel het apparaat uit voordat u het verwarmingselement verwijdert. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat gevaar voor brandwonden.

De inschuifrail verwijderen.

Het verwarmingselement kan worden neergeklapt om het plafond van de oven gemakkelijker te reinigen.

 1. Houd het verwarmingselement aan de voorzijde met beide handen vast.
 2. Trek het naar voren tegen de drukveer aan, langs de steun aan beide zijden.

  GUID-33474587-DD8E-498C-BD31-F6C7CE43288A-preview_v1.png

  Het verwarmingselement klapt omlaag.

 3. Reinig het plafond van de oven.
 4. Installeer het verwarmingselement in omgekeerde volgorde.
  icon-info.png Installeer het verwarmingselement correct boven de steun aan de binnenwand van het apparaat.
 5. Installeer de geleiders.

De deur verwijderen en installeren

U kunt de ovendeur en het interne glazen paneel verwijderen om het schoon te maken. Het aantal glasplaten verschilt per model.

icon-warning.pngAttentie
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de deur uit het apparaat. De deur is zwaar.
 1. Open de deur helemaal.
 2. Duw de klemhendels (A) volledig op de twee scharnieren.

  GUID-95FD882D-3819-4445-86FA-F8C3834B1BD0-preview_v1.png
 3. Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (in een hoek van ongeveer 70°).
 4. Pak de deur aan de zijkanten met beide handen vast en trek deze onder een opwaartse hoek weg van het apparaat.
 5. Plaats de ovendeur met de buitenkant omlaag op een zachte en egale ondergrond. Dit voorkomt krassen.
 6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrendelen.

  GUID-3D51A84A-A226-4FF6-A2BC-D659E7024E47-preview_v1.png
 7. Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.
 8. Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een omhoog uit de geleiding.

  GUID-201ADDE5-1F88-4519-B7EE-1C08CF239F34-preview_v2.png
 9. Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af.

Als u de glasplaten en de ovendeur heeft schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer bovenstaande stappen uit in de omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste glasplaat eerst, daarna de grotere glasplaten.

Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrocutie! Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt. De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

De bovenlamp

 1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.

  GUID-5BC46C0D-142C-4A81-BB5F-26D099AF6D20-preview_v1.png
 2. Reinig het afdekglas.
 3. Vervang de lamp door een geschikte 300 °C hittebestendige lamp.
 4. Plaats het afdekglas terug.
 • Was this article helpful?