Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
AEG Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

Tijd instellen

U moet de tijd instellen voordat u de oven bedient.

De aanduiding Dagtijd knippert als u het apparaat aansluit op het stopcontact, als er een stroomstoring is geweest of als de timer niet is ingesteld.

Druk op de GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de correcte tijd in te stellen.

Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd van de dag weer.

Tijd veranderen

icon-info.png U kunt de tijd van de dag niet wijzigen als de functie Bereidingsduur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png werken.
Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de functie knippert.

Zie "De duur instellen" om een nieuwe tijd in te stellen.

  • Was this article helpful?