Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er is geen vonk als u de vonkgenerator tracht te activeren.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitingsschema.

Er is geen vonk als u de vonkgenerator tracht te activeren.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Er is geen vonk als u de vonkgenerator tracht te activeren.

De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.

Plaats de branderdeksel en kroon op de juiste plaats.

De vlam gaat uit onmiddellijk na de ontsteking.

Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.

Na het ontsteken van de vlam de knop circa 10 sec. ingedrukt houden

De vlammenring is niet gelijkmatig.

De branderkroon is verstopt met etensresten.

Controleer of de inspuiter niet verstopt is en of de branderkroon schoon is.

De branders werken niet.

Er is geen gastoevoer.

Controleer de gasaansluiting.

De vlamkleur is oranje of geel.

De vlam kan op bepaalde plaatsen van de brander oranje of geel zijn. Dit is normaal.

De oven wordt niet warm.

De oven is uitgeschakeld.

Schakel de oven in.

Het lampje brandt niet.

Het lampje is stuk.

Vervang het lampje.

Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.

Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.

De oven wordt niet warm.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De oven wordt niet warm.

De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

De bereiding van de gerechten duurt te lang of de gerechten worden te snel gaar.

De temperatuur is te laag of te hoog.

Pas indien nodig de temperatuur aan. Volg het advies in de handleiding op.

Het display toont een foutcode die niet in deze tabel staat.

Er is een elektrische fout.

Schakel de oven uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.

Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.

Op het ovendisplay verschijnt '0.00' en 'LED'.

Er is een stroomstoring geweest.

Stel de klok opnieuw in.

Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)

.........................................

Productnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

  • Was this article helpful?