Skip to main content
Oven - Onderhoud en reiniging
AEG Support

Oven - Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opmerkingen over schoonmaken

 • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.

 • Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.

 • Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken. Het risico is hoger voor de grillpan.

 • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

 • Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel.

 • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

Apparaten van roestvrij staal of aluminium:

icon-info.png Maak de ovendeur alleen schoon met een natte spons. Droog maken met een zachte doek. Vermijd het gebruik van staalwol, zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van de oven beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig schoon

Verwijderbare inschuifrails

Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

 1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.

  GUID-371FD560-D901-49FE-85A6-49428EB7B0B4-preview_v1.png
 2. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.

  GUID-CD158F8A-80F7-4C67-96EF-24215A0CC915-preview_v1.png

Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.

De ovenglaspanelen verwijderen en installeren

De interne glasplaten kunnen worden verwijderd om ze te reinigen. Het aantal glasplaten verschilt per model.

icon-warning.pngAttentie
Zet de deur tijdens de reiniging op een kiertje. Bij volledige opening kan het per ongeluk sluiten en mogelijk schade veroorzaken.
icon-warning.pngAttentie
Gebruik het apparaat nooit zonder de glasplaten.
 1. Open de deur totdat deze in een hoek van ongeveer 30° staat. De deur blijft op een kiertje staan.

  GUID-652BBE47-1FC8-46D0-867C-72929011153C-preview_v1.png
 2. Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrendelen.

  GUID-3D51A84A-A226-4FF6-A2BC-D659E7024E47-preview_v1.png

 3. Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.
  icon-warning.pngAttentie
  De oven probeert te sluiten als u de glazen panelen verwijdert.
 4. Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een omhoog uit de geleiding.
 5. Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af.

Als u de glasplaten en de ovendeur heeft schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer bovenstaande stappen uit in de omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste glasplaat eerst, daarna de grotere glasplaten.

icon-warning.pngLet op!
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant van de deur gericht zijn.
icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat na de installatie het oppervlak van de glazen paneelrand niet ruw aanvoelt als u het aanraakt.
icon-warning.pngLet op!
Zorg dat u het interne glazen paneel in de zittingen plaatst.

De lade verwijderen

icon-warning.pngAttentie
Bewaar geen ontvlambare dingen in de lade (bijv. schoonmaakmiddelen, plastic zakken, ovenhandschoenen, papier, reinigingssprays, enz). Als u de oven gebruikt, kan de lade heet worden. Er kan brand ontstaan.

De lade onder de oven kan worden verwijderd om gemakkelijker te worden schoongemaakt.

 1. Trek de lade volledig naar buiten, tot deze niet verder kan.

  GUID-670A52F4-6A8E-456B-9924-621A58C73799-preview_v1.png
 2. Til de lade langzaam op.
 3. Trek de lade volledig uit.

Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de lade te installeren.

Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrocutie! Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt. De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

Het achterste lampje

 1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.
 2. Reinig het afdekglas.
 3. Vervang de lamp door een geschikte hittebestendige lamp voor 300°C.
 4. Plaats het afdekglas terug.
 • Was this article helpful?