Skip to main content
Oven - Klokfuncties
AEG Support

Oven - Klokfuncties

Weergave

GUID-051BF38A-6DC2-4A8E-9E71-E1C07C8ED869-preview_v1.png
 1. Indicator voor de tijdsduur en de eindtijd

 2. Tijdindicatie

 3. Timer actief lampje

 4. Kookwekker lampje

Toetsen

Knop

Functie

Beschrijving

GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png

MIN

De tijd instellen.

GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png

KLOK

De klokfunctie instellen.

GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png

PLUS

De tijd instellen.

Tabel met klokfuncties

Klokfunctie

Applicatie

GUID-135253CF-4947-4555-8352-29BF8542ED01-preview_v1.png

Kookwekker

Om de tijd af te tellen (1 min - 23 uur 59 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

dur

Programmaduur

De bereidingstijd van de oven instellen (1 min - 10 uur).

Eindtijd (End)

Eindtijd (End)

Om de tijd van de dag in te stellen wanneer de oven moet uitschakelen (1 min - 10 uur).

icon-info.png Bereidingsduur en einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt als het apparaat op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld. Stel eerst de bereidingsduur en daarna het einde in.

De klokfuncties instellen

Stel voor Bereidingsduur (dur) en Einde (End) een ovenfunctie en temperatuur in. Dit is niet nodig voor de kookwekker GUID-135253CF-4947-4555-8352-29BF8542ED01-preview_v1.png.

 1. Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de benodigde klokfunctie gaat knipperen.
 2. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de benodigde klokfunctie in te stellen.

  De klokfunctie schakelt in. Het display toont de weergave voor de klokfunctie die u instelt. Voor Einde en Bereidingsduur gaat A ook branden op het display.

 3. Wanneer de tijd is verstreken, knippert de klokfunctie en klinkt er gedurende 2 minuten een geluidsignaal. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.
icon-info.png Bij de functies Duur en Eindtijd schakelt het apparaat automatisch uit.

De klokfuncties annuleren

 1. Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de benodigde ovenfunctie knippert.
 2. Houd de knoppen GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png en GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png tegelijkertijd ingedrukt.

  De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.

Het geluidssignaal wijzigen

 1. Houd om het huidige geluidssignaal te horen de toets GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png ingedrukt.
 2. Druk herhaaldelijk op GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om het signaal te veranderen.
 3. Laat de knop GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png los.

  Het laatste geluid dat u instelt is het nieuwe geluid.

 4. Wacht 5 seconden tot de instelling automatisch wordt bevestigd.
icon-info.png Als het apparaat uit het stopcontact wordt getrokken of na een stroomstoring is het geluidssignaal weer ingesteld op het standaardgeluid.
 • Was this article helpful?