Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

U kunt het apparaat niet activeren.

Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het lichtnet.

U kunt het apparaat niet activeren.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

STOP+GO -functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Kookplaat - Dagelijks gebruik'.

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

Reinig het bedieningspaneel.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

De kookplaat schakelt uit.

U hebt iets op de tiptoets GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png geplaatst.

Verwijder het object van de tiptoets.

Restwarmte-indicatie gaat niet branden.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Automatisch opwarmen functie werkt niet.

De zone is heet.

Laat de zone voldoende afkoelen.

Automatisch opwarmen functie werkt niet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Kookplaat - Dagelijks gebruik'.

De tiptoetsen worden warm.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png gaat branden op het kookplaatdisplay.

Automatisch uitschakelen is in werking.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat branden op het kookplaatdisplay.

Het kinderslot of de Toetsblokkering functie werkt.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Kookplaat - Dagelijks gebruik'.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden op het kookplaatdisplay.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Zet kookgerei op de zone.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden op het kookplaatdisplay.

Het kookgerei is niet goed.

Gebruik het juiste kookgerei.

Zie het hoofdstuk 'Kookplaat - Nuttige aanwijzingen en tips'.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden op het kookplaatdisplay.

De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de zone.

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Kookplaat - Nuttige aanwijzingen en tips'.

De oven wordt niet warm.

De oven is uitgeschakeld.

Schakel de oven in.

De oven wordt niet warm.

De klok is niet ingesteld.

Stel de klok in.

De oven wordt niet warm.

De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

Het lampje brandt niet.

Het lampje is stuk.

Vervang het lampje.

Op het display wordt "12.00" weergegeven.

Er is een stroomstoring geweest.

Stel de klok opnieuw in.

Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.

Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.

Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)

.........................................

Productnummer (PNC)

.........................................

Serienummer (S.N.)

.........................................

  • Was this article helpful?