Skip to main content
Oven - Onderhoud en reiniging
AEG Support

Oven - Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Opmerkingen over schoonmaken

 • Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.

 • Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.

 • Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken. Het risico is hoger voor de grillpan.

 • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

 • Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warm sopje en een reinigingsmiddel.

 • Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

Apparaten van roestvrij staal of aluminium:

icon-info.png Maak de ovendeur alleen schoon met een natte spons. Droog maken met een zachte doek. Vermijd het gebruik van staalwol, zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van de oven beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig schoon

Verwijderen van de inschuifrails

Om de oven te reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

 1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.

  GUID-CA9EFBFC-3776-412A-A093-42AC095EB5AB-preview_v1.png
 2. Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.

  GUID-E57B7FD5-382B-4C04-B036-EDF170CAF396-preview_v1.png

  icon-info.png De pinnetjes op de telescopische geleiders moeten naar voren wijzen.

Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.

icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat de langste bevestigingsdraad voorin wordt aangebracht. De uiteinden van de twee draden moeten naar achteren wijzen. Incorrecte installatie kan schade aan het email toebrengen.

Uitnemen van de ovendeur

Om het reinigen te vergemakkelijken, verwijdert u best de ovendeur.

GUID-F43CD48B-D28B-4CD8-81BF-B8D81AFAEF1A-preview_v1.png
 1. Open de deur helemaal.
 2. Verplaats de schuif totdat u een klik hoort.
 3. Sluit de deur tot de schuif vergrendelt.
 4. Verwijder de deur.

  Om de deur te verwijderen, trek de deur eerst aan de ene zijde naar buiten en daarna aan de andere zijde.

Wanneer u klaar bent met reinigen, plaatst u de ovendeur terug in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat u een klik hoort wanneer u de deur terugplaatst. Gebruik indien nodig enige kracht.

Verwijderen en reinigen van de deurglazen

icon-info.png De glasplaten van de ovendeur op uw product kunnen in type en vorm verschillen van de voorbeelden die u hier ziet. Het aantal glasplaten kan ook verschillen.
 1. Deurafdekking B aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrendelen.

  GUID-3D51A84A-A226-4FF6-A2BC-D659E7024E47-preview_v1.png
 2. Trek de deur naar voren om hem te verwijderen.
 3. Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een omhoog uit de geleiding.

  GUID-201ADDE5-1F88-4519-B7EE-1C08CF239F34-preview_v2.png
 4. Reinig de glasplaten.

Om de panelen te plaatsen, moet u de stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrocutie! Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt. De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.
 1. Schakel het apparaat uit.
 2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

De lamp aan de achterkant.

icon-info.png Het afdekglas van het lampje bevindt zich in de achterkant van de ovenruimte.
 1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts en verwijder het.
 2. Reinig het afdekglas.
 3. Vervang het ovenlampje met de relevante tegen 300 °C hittebestendig ovenlampje.

  Gebruik hetzelfde ovenlamptype.

 4. Plaats het afdekglas terug.

De lade verwijderen

icon-warning.pngAttentie
Wanneer de oven in gebruik is, kan de lade heet worden. Bewaar geen ontvlambare dingen in de oven (bijv. schoonmaakmiddelen, plastic zakken, ovenhandschoenen, papier, reinigingssprays, enz).

De lade onder de oven kan worden verwijderd om gemakkelijker te worden schoongemaakt.

 1. Trek de lade volledig naar buiten, tot deze niet verder kan.

  GUID-5E1EC7F3-9958-4942-8B0D-CCBA1A2C3DAA-preview_v1.png
 2. Til de lade iets schuin omhoog en verwijder de lade uit de steunrails.

De lade plaatsen:

 1. Plaats de lade op de steunrails van de lade. Zorg ervoor dat de uitsparingen goed in de rails vallen.

 2. Laat de lade tot horizontale stand zakken en duw de lade naar binnen.

 • Was this article helpful?