Skip to main content
Oven - Klokfuncties
AEG Support

Oven - Klokfuncties

Weergave

GUID-158A2163-B50E-4CAA-A47E-233EB1E40492-preview_v1.png
 1. Functie-indicatielampjes

 2. Tijdindicatie

 3. Functie-indicatie

Toetsen

Knop

Functie

Omschrijving

GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png

MIN

De tijd instellen.

GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png

KLOK

De klokfunctie instellen.

GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png

PLUS

De tijd instellen.

Tabel klokfuncties

Klokfunctie

Applicatie

GUID-2F1BBE3D-5A8F-4573-A380-759AA3F7E80C-preview_v1.png

Instellen dagtijd

Met deze functie kunt u de tijd regelen.

GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png

Kookwekker

Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png

Programmaduur

De bereidingstijd van de oven instellen.

GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png

Eindtijd

Om de tijd van de dag in te stellen wanneer de oven moet uitschakelen.

icon-info.png U kunt de functies Bereidingsduur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png en Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png gelijktijdig instellen om de tijd in te stellen waarop het apparaat moet worden in- en uitgeschakeld. Zo kunt u het apparaat inschakelen met een uitgestelde tijd. Stel eerst de bereidingsduur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png en daarna het eind GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png in.

De klokfuncties instellen

Stel voor Bereidingsduur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png en Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png een ovenfunctie en temperatuur in. Dit is niet nodig voor de kookwekker GUID-44056862-3FA6-4EE1-BBB5-CFA6D3B419C8-preview_v1.png.

 1. Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de benodigde klokfunctie gaat knipperen.
 2. Druk op GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de tijd van de benodigde klokfunctie in te stellen.

  De klokfunctie werkt. Het display toont de weergave voor de klokfunctie die u instelt.

  icon-info.png Het display toont de resterende tijd voor de functie Kookwekker.
 3. Wanneer de tijd is verstreken, knippert de klokfunctie en klinkt er een geluidsignaal. Druk op een toets om het signaal uit te zetten.
 4. Draai de knop voor de ovenfuncties en de temperatuurknop naar de uit-stand.
icon-info.png Bij de functies Duur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png en Eindtijd GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png schakelt het apparaat automatisch uit.

De klokfuncties annuleren

 1. Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de benodigde ovenfunctie knippert.
 2. Houd GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png ingedrukt.

  De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.

 • Was this article helpful?