Skip to main content
Kookplaat - Dagelijks gebruik
AEG Support

Kookplaat - Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Kookplaat bedieningspaneel

GUID-877B2563-7391-4E7E-BEEB-398EB23905EC-preview_v2.png

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie

Opmerking

1

GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png

AAN/UIT

De kookplaat in- en uitschakelen.

2

GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png

Toetsblokkering / Het kinderslot

Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.

3

GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png

STOP+GO

De functie in- en uitschakelen.

4

-

Kookstanddisplay

De kookstand weergeven.

5

-

Timerindicatie voor de kookzones

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

6

-

Timerdisplay

Geeft de tijd in minuten weer.

7

GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png

-

Kookzone selecteren:

8

GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png / GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png

-

De tijd verlengen of verkorten.

9

GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png

Powerfunctie

De functie in- en uitschakelen.

10

-

Bedieningsstrip

Het instellen van de kookstand.

Kookstanddisplays

Weergave

Omschrijving

GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png

De kookzone is uitgeschakeld.

GUID-C981040F-09BB-4A8D-9A34-4C5B80C9E069-preview_v1.png - GUID-10108C7B-6DDA-4511-8EFC-A3294067549D-preview_v1.png

De kookzone wordt gebruikt.

GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png

STOP+GO -functie is in werking.

GUID-299F2861-A225-46FD-8D2F-CFFEF0E55A01-preview_v1.png

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png

Powerfunctie is in werking.

GUID-220749B1-A1C6-41E2-BA59-773AB6E6C62C-preview_v1.png + cijfer

Er is een storing.

GUID-58854379-0C41-49A4-BD9F-D621408DE5F8-preview_v1.png / GUID-F3EAA842-6D8A-4056-B74F-65EFCA02E586-preview_v1.png / GUID-1513C107-9868-4104-A8C4-C96873521814-preview_v1.png

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.

GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

icon-warning.pngAttentie
GUID-58854379-0C41-49A4-BD9F-D621408DE5F8-preview_v1.png / GUID-F3EAA842-6D8A-4056-B74F-65EFCA02E586-preview_v1.png / GUID-1513C107-9868-4104-A8C4-C96873521814-preview_v1.png Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte. Het controlelampje geeft het niveau van de restwarmte aan.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

In- en uitschakelen

Raak GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

 • alle kookzones zijn uitgeschakeld.

 • u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

 • u iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

 • De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.

 • u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

 • u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmte-instelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Temperatuurinstelling

De kookplaat schakelt uit na

GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png, 1 - 3

6 uur

4 - 7

5 uur

8 - 9

4 uur

10 - 14

1,5 uur

De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.


GUID-A4A6DA10-0156-4229-ABB1-0392E1C2CA45-preview_v1.png

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

icon-info.png Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te activeren: raak GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png aan (GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png gaat aan). Raak meteen de juiste kookstand aan. Na 3 seconden gaat GUID-299F2861-A225-46FD-8D2F-CFFEF0E55A01-preview_v1.png branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan voor een beperkte tijdsduur voor uitsluitend de inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

Om de functie voor een kookzone te activeren: raak GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png aan. GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png gaat aan.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om het juiste tijdstip van de dag te wijzigen:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en raak GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

icon-info.png Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt.

Kookzone instellen: raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png van de timer aan. GUID-AB2570C9-5DEB-432C-B732-A505C4ADDB7B-preview_v1.png gaat aan. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen GUID-AB2570C9-5DEB-432C-B732-A505C4ADDB7B-preview_v1.png en getelde tijd (minuten).

Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone werkt.

Om de functie uit te schakelen:stel de kookzone in met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png).

Om de functie in te schakelen: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.

icon-info.png De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png aan. GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png aan. De vorige kookstand gaat aan.

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png aan. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat gedurende 4 seconden aan. De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png aan. De vorige kookstand gaat aan.

icon-info.png Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. Stel geen kookstand in. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat aan. Zet de kookplaat uit met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png.

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. Stel geen kookstand in. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png gaat aan. Zet de kookplaat uit met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png.

Het opheffen van de functie voor maar één kooktijd: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat aan. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png uitzet werkt de functie weer.

Vermogensbeheer-functie

 • De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

 • Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading.

 • De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

 • De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkele fase wordt overschreden.

 • De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

 • Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.


GUID-F755E07B-6D47-43BF-8279-BE9401B1D159-preview_v1.png
 • Was this article helpful?