Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
AEG Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

De tiptoetsen gebruiken

Raak om een functie te activeren het geselecteerde symbool op het display minimaal 1 seconde aan.

Tijd instellen

U moet de tijd instellen voordat u de oven bedient.

De aanduiding Dagtijd knippert als u het apparaat aansluit op het stopcontact, als er een stroomstoring is geweest of als de timer niet is ingesteld.

Druk op de GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png om de correcte tijd in te stellen.

Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd van de dag weer.

Tijd veranderen

icon-info.png U kunt de tijd van de dag niet wijzigen als de functie Bereidingsduur GUID-0F22C1CC-9E66-4FC2-A5D1-F7446B05E5B7-preview_v1.png of Einde GUID-5FF9F10E-C73A-4B39-8230-CA82FEECFE2F-preview_v1.png werken.
Blijf op GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png drukken tot het symbool voor de functie knippert.

Zie "De duur instellen" om een nieuwe tijd in te stellen.

Voorverwarmen

Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.

  1. Stel de functie GUID-785C5492-E9F9-47C4-A489-C59792023108-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
  2. Laat het apparaat een uur werken.
  3. Stel de functie GUID-ABACB979-C545-4163-B71C-0128C1D2E825-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
  4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
  5. Stel de functie GUID-FC36F8F7-D1E3-49B5-9162-3279C6BBEEC2-preview_v1.png en de maximumtemperatuur in.
  6. Laat het apparaat 15 minuten werken.

Accessoires kunnen heter worden dan normaal. Het apparaat kan een vreemde geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte is.

  • Was this article helpful?