Skip to main content
Energiezuinigheid
AEG Support

Energiezuinigheid

Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie

HKL85410FB

Type kooktoestel

Ingebouwde kookplaat

Aantal kookzones

4

Verwarmingstechnologie

Inductie

Diameter ronde kookzones (Ø)

Linksvoor

Linksachter

Middenvoor

Rechtsachter

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

30,0 cm

Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)

Linksvoor

Linksachter

Middenvoor

Rechtsachter

172,6 Wh / kg

174,9 Wh / kg

176,6 Wh / kg

170,5 Wh / kg

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

173,7 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten - Methodes voor het meten van de prestatie

De energiemetingen betreffende de kookzone worden geïdentificeerd door de kruizen van de respectievelijke kookzones.

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

  • Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

  • Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.

  • Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

  • Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

  • Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

  • Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

  • Was this article helpful?