Skip to main content
Probleemoplossing
AEG Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitingsschema.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

STOP+GO -functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

Reinig het bedieningspaneel.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit staat.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

De kookplaat schakelt uit.

U hebt iets op de tiptoets GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png geplaatst.

Verwijder het object van de tiptoets.

Restwarmte-indicatie treedt niet in werking.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Als het lang duurt alvorens de zone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Hob²Hood-functie werkt niet.

U dekte het bedieningspaneel af.

Verwijder het voorwerp van het bedieningspaneel.

Automatisch opwarmen-functie werkt niet.

De zone is heet.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

De sensorvelden worden warm.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

Plaats groter kookgerei op de achterste zones indien mogelijk.

Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.

De signalen zijn uitgeschakeld.

Schakel de signalen in.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png gaat branden.

Automatisch uitschakelen is in werking.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat branden.

Het kinderslot of de Toetsblokkering-functie is in werking.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Zet kookgerei op de zone.

Het kookgerei is niet goed.

Gebruik het juiste kookgerei.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de zone.

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

GUID-220749B1-A1C6-41E2-BA59-773AB6E6C62C-preview_v1.png en een getal gaat branden.

Er is een fout in de kookplaat opgetreden.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als GUID-220749B1-A1C6-41E2-BA59-773AB6E6C62C-preview_v1.png weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

GUID-D99D263B-41D1-4C5C-93FD-89C61FF1F418-preview_v1.png gaat branden.

Er is een fout in de kookplaat omdat kookgerei droog kookt. Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbeveiliging voor de zones werkt.

Schakel de kookplaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de zone opnieuw in. Als het kookgerei het probleem was, gaat de foutmelding weg. Restwarmte-indicatie kan aan blijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen. Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

  • Was this article helpful?